Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

‘Weg met mao’s en dierrechten’

1 mei 2011

Statistische gegevens voor de ontwikkeling van de mestproductie in Nederland in de periode 1970-2005, de kosten voor handhaving en uitvoering van de Meststoffenwet (Minas; mestafzetovereenkomsten; dierrechten) in de periode 2000-2003, en het verloop van de Nederlandse veestapel in de periode 2000-2015 (schatting). Een en ander op basis van een onderzoek van het LEI naar de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid. LTO concludeert hieruit dat een groot aantal ge- en verboden voor de Nederlandse veehouderij de prullenbak in kan, o.a. de mestafzetovereenkomsten en dierrechten. Voor een groei van de veestapel hoeft niet gevreesd te worden, door allerlei andere belemmeringen en de verwachte krimp als gevolg van marktontwikkelingen in de intensieve veehouderij Lees verder

Stikstofoverschotten in ‘Koeien & Kansen’ en de relatie met nitraatconcentratie in grond- en oppervlaktewater : analyse stikstofoverschotten in 1997-2000 en nitraatconcentraties in 1999-2001

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Sterke daling stikstof en fosfaat in dierlijke mest

1 mei 2011

In 2003 is de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest met ruim 7 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De hoeveelheid stikstof verminderde met ruim 5 procent. De daling is het gevolg van de inkrimping van de veestapel Lees verder

Noodsituatie bij agrarische bedrijven : milieukundige en milieujuridische aspecten van aan- en afvoerbeperkingen van dieren en producten bij agrarische bedrijven

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Kosteneffectieve maatregelen(pakketten) om voor de sectoren vollegrondsgroenten, bollen en veehouderij te voldoen aan MINAS2003-eindnormen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Potentiale der ‘on-farm Erhaltung’ der vom Aussterben bedrohten ‘Bronzepute alten Schlags’ unter Berücksichtigung der Mastleistung und Fleischqualität im Vergleich zur Kelly-Bronzepute (BBB)

23 april 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Open Innovatiedagen Varkenshouderij

8 april 2011

Op 17 en 18 juni zijn de Open Innovatiedagen Varkenshouderij op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Lees verder