Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Lichte stijging in mestproductie

26 maart 2024

In 2023 was de mestproductie van de Nederlandse veestapel ruim 75 miljoen ton. Dat is 2 procent meer dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Lees verder

Opties voor besparing mestafzetkosten

5 december 2023

ZuivelNL heeft voor melkveehouders een hand-out ‘Besparen op mestafzetkosten’ opgesteld die inzicht biedt in de opties om op het melkveebedrijf de mestafzet en de  bijbehorende kosten te verlagen. Lees verder

Koeien dood na mengen mest

9 mei 2023

In Doetinchem zijn er op een boerderij aan de Heinoordenweg afgelopen weekend meerdere koeien doodgegaan, nadat bij het mengen van mest een gevaarlijke lucht vrijkwam. Het zou gaan om in totaal zeven tot tien koeien, zegt een videocorrespondent die ter plekke is gegaan. Dat meldt Omroep Gelderland. Lees verder

Stikstofuitscheiding in dierlijke mest wederom lager

27 februari 2023

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 465 miljoen kilogram in 2022. Dat is 1,2 procent minder dan een jaar eerder en 4,9 procent onder het nieuwe stikstofplafond dat de Europese Commissie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. Dat … Lees verder

Ammoniakuitstoot varkenshouderij sinds 1990 83 procent gereduceerd

9 december 2022

De varkenshouderijsector heeft de ammoniakuitstoot in de periode tussen 1990 en 2020 met ruim 83 procent gereduceerd. Dat berekenen onderzoekers van Wageningen Universiteit. In 2020 bedroeg de ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij iets minder dan 18 miljoen kilo.  Lees verder

Stikstofexcretie 7 procent onder productieplafond

4 augustus 2022

De stikstofexcretie is gedaald van 489,4 miljoen kilogram in 2020 tot 471,0 miljoen kg in 2021. Dit is bijna 7 procent onder het productieplafond van 504,4 miljoen kilogram. Dat blijkt uit het rapport Dierlijke mest en mineralen 2021 van het CBS. Lees verder

Stikstof uit dierlijke mest onder stikstofplafond

16 februari 2022

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is 16 miljoen kg en daarmee 6 procent onder het stikstofplafond gebleven in 2021. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding uit van stikstof uit dierlijke mest bedroeg afgelopen jaar 474 miljoen kg. Lees verder

Melkkoeien scheidden iets meer stikstof uit in 2020

1 juli 2021

Melkkoeien en jongvee scheidden in 2020 286,5 miljoen kg stikstof uit. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Lees verder

Zeewier als methaanremmer niet vrij van risico’s

19 juni 2021

De bromoform-houdende zeewiersoort Asparagopsis taxiformis is een mogelijke manier om de methaanuitstoot van koeien te beperken, maar niet zonder risico. Zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Bromoform is toxisch. De zeewiersoort Asparagopsis taxiformis bevat hoge concentraties … Lees verder

Uitscheiding dierlijke mest onder stikstof- en fosfaatplafond

16 februari 2021

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is in 2020 vergeleken met 2019 met bijna 1% toegenomen tot 494 miljoen kilogram. Dat is nog onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel, zo meldt AgriHolland op basis van cijfers van het CBS. Lees verder