Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Mest en urine scheiden met een lopende band

4 februari 2021

Delta X is de naam van het systeem dat de Deense stalinrichter Staldmæglerne bedacht. Met een afvoerband in een geul worden vast mest en urine elk naar een andere kant van de stal afgevoerd. Lees verder

Mestsilo in Groningen niet hoger dan 2,5 meter

3 februari 2021

In Groningen mogen mestsilo’s in het buitengebied niet hoger zijn dan 2,5 meter. Dat heeft de provincie besloten. De beperkte hoogte geldt tot de provinciale omgevingsverordening over twee jaar geëvalueerd wordt. Lees verder

Emissiereductie in varkensstal mogelijk met bronaanpak

21 december 2020

Met bronaanpak waarbij de mest dagelijks uit de stal wordt verwijderd en een goede hokinrichting wordt toegepast is een forse reductie van de emissie van ammoniak en methaan bij biggen en vleesvarkens haalbaar. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

JOZ Barn-E mestrobot voor dichte stalvloer

27 oktober 2020

JOZ introduceert een nieuwe mestrobot voor dichte stalvloeren. De Barn-e schuift de mest niet vooruit, maar verzamelt het met behulp van een roterende invoer. Lees verder

Onderzoek naar mestscheiding bij de bron

19 oktober 2020

Op Dairy Campus is 5 oktober gestart met onderzoek naar mestscheiding bij de bron. Drie systemen die toegepast kunnen worden in bestaande stallen worden vergeleken met een gangbare ligboxenstal met roostervloer. Lees verder

Petitie voor verbod op dierhuisvesting boven mestkelders

18 juni 2020

Varkens in Nood is een petitie gestart waarin minister Schouten wordt gevraagd het huisvesten van dieren boven mestkelders te verbieden. Lees verder

Verhoogde voerboxen voor lagere ammoniakemissie

20 april 2020

Met een aantal maatregelen kan de ammoniakemissie in een bestaande ligboxenstal met circa eenderde worden teruggebracht. Bijzonder zijn de verhoogde voerboxen aan het voerhek. Lees verder

Waarschuwing CCV: drugsdumping in mestsilo’s

14 februari 2020

Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) en de politie waarschuwen agrarisch ondernemers om hun mestsilo’s en -kelders in de gaten te houden. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

‘Meer verantwoordelijk omgaan met mest in stallen’

3 februari 2020

Omgevingsdienst Twente heeft opgeroepen verantwoordelijk en voorzichtig om te gaan met mest in stallen. De oproep komt na de stalexplosie in op 29 januari in Enter plaatsvond. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Aanleg monstername-infrastructuur mestkeldergassen

10 december 2019

Ingenieursbureau Tauw is in opdracht van FarmGasLive gestart met het aanleggen van een monstername-infrastructuur in twee melkveestallen, waarmee gedurende een jaar de concentraties van mestkeldergassen gemeten worden. Lees verder