Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Snel meer vloeren met emissie onder 8,6 kg verwacht

20 november 2015

Cement & Beton Centrum laat weten dat het verwacht dat dit jaar en volgend jaar veel emissiearme vloeren een definitieve emissiefactor krijgen van 8,6 kg of minder. Deze vloeren hebben een voorlopige emissie die hoger ligt. Lees verder

Mestgasalarm ontwikkeld in Ierland

6 juli 2015

In Ierland hebben drie jonge meiden van 15 en 16 jaar bij een uitvinderswedstrijd op hun middelbare school een alarm ontwikkeld dat waarschuwt voor mestgassen in de stal. Dat meldt VILT, het Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw. Lees verder

‘Mestopslag veldkavel in Eemsmond’

4 mei 2015

LTO Noord heeft de gemeente Eemsmond gevraagd mestopslag op veldkavels mogelijk te maken. Dat meldt Nieuwe Oogst. Volgens de gemeente kan de mestopslag op een veldkavel gevolgen hebben voor het open landschap. Lees verder

Man onwel na werken bij mestopslag

20 april 2015

De brandweer heeft vorige week donderdag in Niekerk een man gered die onwel was geraak bij werkzaamheden aan een mestopslagplaats. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Lees verder

Mest inkuilen levert waardvolle meststof op

20 maart 2015

Inkuilen van mest en dikke fractie levert een waardevolle meststof op en is goed voor het milieu. Dat meldt Boerderij. Het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) constateerde dat inkuilen en gecontroleerd bewaarproces is, waarbij verlies van kostbare meststof en organische stof beperkt blijft. Lees verder

Onderzoek: Aeromix dringt ammoniakemissie met 50 procent terug

16 maart 2015

Dagelijks mest mengen met luchtbellen levert een flinke vermindering aan ammoniakemissie op, zo blijkt uit onderzoek van Livestock Research. Het Aeromix-systeem van Bos Ecosystems levert een reductie van 51 procent. Lees verder

‘Inkuilen mest levert waardevolle meststof op’

9 maart 2015

Inkuilen van mest en dikke fractie levert een waardevolle meststof op en is goed voor het milieu. Dat meldt Boerderij op basis van onderzoek van het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Lees verder

Nieuwe methode voor schoonmaken mestopslag

3 maart 2015

Appel Tank Cleaning (ATC) heeft in samenwerking met de brandweer een nieuwe methode ontwikkeld om een mestopslag van buiten schoon te maken. Met de nieuwe methode is de veiligheid gewaarborgd, zo meldt ATC. Lees verder

Dorkelsysteem maakt mest homogeen en dunner

5 februari 2015

Mestdorkel.nl, onderdeel van loonbedrijf Hoekstra Flowers uit Tytsjerk, is het eerste loonbedrijf in Nederland dat met een mestdorkelsysteem werkt. Het systeem is in Denemarken ontwikkeld door Lars Leth van Biotech Innovation APS. Lees verder

Aardbevingschade aan mestkelder bepalen met protocol

5 december 2014

Een op de agrarische sector toegesneden protocol gaat ervoor zorgen dat aardbevingsschade aan mestkelders vastgesteld en gecompenseerd kan worden door de NAM. Dat meldt LTO Nederland. Met het protocol wordt perspectief geboden aan de agrarische sector, die ook getroffen wordt door de gevolgen van aardbevingen. Lees verder