Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Multifunctionele mestinstallatie bij Verkooyen

14 februari 2018

De gebroeders Verkooyen in Langeweg hebben een mobiele mestmix- en pompinstallatie met een reikwijdte van 35 meter in gebruik genomen. Lees verder

Lekkende mestkelders in Groningen

24 januari 2018

Melkveehouder Ate Kuipers uit het Groningse Den Ham durft te stellen dat tachtig procent van de mestkelders op veehouderijen in de provincie Groningen lekt. Dat meldt RTV Noord. Volgens Kuipers is de lekkage een gevolg van de bodembeweging door gaswinning. Lees verder

Onderzoek naar effect mestmixen

22 augustus 2017

Op Dairy Campus is afgelopen juni een nieuw project naar het effect van frequent mixen van mest op de emissie van ammoniak en broeikasgassen opgestart. Doel van dit onderzoek is te achterhalen of het dagelijks mengen van mest een reducerend effect heeft. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Boete voor gebruik mestbassin zonder vergunning

10 maart 2017

De rechtbank veroordeelde een voormalig wethouder van Aalten en zijn melkveehouderij voor het in werking hebben van een mestbassin zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning. De man zelf kreeg een voorwaardelijke geldboete van 1.500 euro en zijn melkveehouderij kreeg een onvoorwaardelijke … Lees verder

NVV roept op tot bezwaar maken tegen opgave mestvoorraad

28 januari 2017

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) roept leden op bij het ministerie van Economische Zaken bezwaar te maken tegen de opgave mestvoorraad voor 2016. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Broeikasgasuitstoot meten met rekentool

9 januari 2017

In opdracht van Duurzame Zuivelketen wordt er een rekenmodule ontwikkeld waarmee veehouders hun broeikasgasuitstoot in kaart kunnen brengen. De tool moet eind 2017 klaar voor gebruik zijn. Lees verder

Wel of geen Maatlat Duurzame Veehouderij? 

14 december 2016

Als de meerkosten beperkt zijn, is de keuze voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) snel gemaakt. Het loont fiscaal niet om daar bovenop nog meer geld te investeren in welzijn en milieu. Lees verder

Onafhankelijke monstername dikke fractie verplicht in 2017

23 augustus 2016

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders. Lees verder

Certificering voor het reinigen van mestopslagen

9 maart 2016

Certificieringsorganisatie KIWA heeft het initiatief genomen om voor het reinigen van mestopslagen een beoordelingsrichtlijn op te stellen, zodat bedrijven die actief zijn op dit gebied, zich kunnen laten certificeren. Lees verder

Mest mixen niet zonder gevaar

8 februari 2016

Uit (inter)nationale onderzoeken naar de hoogte van concentraties van zwavelwaterstof bij het mixen van mest blijkt dat piekconcentraties van meer dan 150 ppm H2S veelvuldig voorkomen wat een direct gevaar is voor mens en dier. De H2S-concentratie bleek sterk te … Lees verder