Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Teugels aangehaald in mestbeleid 2010-1213

28 april 2011

Zand- en lössgronden krijgen het de komende jaren voor de kiezen. Vooral op die gronden moet de kwaliteit van het grondwater verbeteren. In het Vierde actieprogramma nitraatrichtlijn gelden strengere normen voor het gebruik van fosfaat en stikstof. Lees verder

Preidag voorziet in behoefte

27 april 2011

Demonstraties van plantmachines, spuittechniek en een rooier van Asalift; daarnaast een bemestingsdemo; het rassenaanbod van diverse zaadfirma’s en het composteren van preiafval. Dat en nog veel meer was te zien op de goed bezochte Landelijk Preidag op 15 oktober 2010 op PPO Vredepeel. Lees verder

Meerproductie bij hogere plantgetallen prei : vollegrond

27 april 2011

Hogere plantgetallen geven bij prei een productieverhoging van 4 to 8 ton, maar ook een fijnere sortering. Fertigatie scoort in 2009 dezelfde productie als korrelmest, met minder risico op stikstofuitspoeling. In 2008 lag de productie wel hoger dan die van korrelmest. Lees verder

Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras : die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottelfelderhofes

23 april 2011

De grondslag van de biologische landbouw, de vlinderbloemigen, worden steeds meer aangetast door een reeks ziekten en plagen. Dit artikel bericht van een gevonden samenhang tussen nematoden in het opvolgende graangewas en een krappe nutriëntentoevoer, met name kalium. Dit verklaart zich onder andere door een hoge kaliumbehoefte van grasklaver. Lees verder

Regelmässigere Erträge dank Blattdüngung?

23 april 2011

Regelmatige en hoge opbrengst met optimale binnenste en buitenste vruchtkwaliteit zijn beslissend voor een eonomisch succesvolle fruitproductie. De appel- en perenbomen neigen ieder naar soort meer of minder naar een afwisseling tussen goede en slechte fruitjaren. Kan de regelmaat van de oogst met bladbemesting verbeterd worden? Proeven zijn gedaan met ureum en borium. Met deze stoffen trad er geen positief op Lees verder

Sprühgeräte und Applikationstechnik im Bioobstbau : Sprühtechnik auf Obstanlage abstimmen

23 april 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Entwicklungen in der Obstbaudüngung

23 april 2011

De bemesting van fruitbomen beïnvloedt de groei, de opbrengst en de kwaliteit van de vrucht. Er moet echter ook gekeken worden naar de snoei en vruchtverdeling om tot een optimaal resultaat te komen. Op het 5th International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Plants werden onderzoeksprojecten en ervaringen uitgewisseld. Een verslag Lees verder

Blattdüngung: Ergebnisse aus der Praxis

23 april 2011

Voor regelmatige, goede opbrengsten met hoge vruchtkwaliteit is een optimale nutriententoediening van het voorjaar tot de oogst belangrijk. Bladvoeding kan in aanvulling op bodembemesting zinvol zijn, bijvoorbeeld als de nalevering van de bodem niet voldoende is. Tegenwoordig staat er een ruime assortiment van enkel- en meervoudigenutrienten-bladvoedingen ter beschikking. Ze worden vaker gebruikt en verhogen zo de productiekosten. Het nut is echter twijfelachtig, omdat slechts kleine hoeveelheden nutrienten via het blad kunnen worden opgenomen. In dit artikel komen de resultaten van een praktijk onderzoek naar bladvoeding aan bod Lees verder

Akker & tuinbouw

19 april 2011

Informatieve site van Koch Bodemtechniek Eurolab Deventer met informatie over o.a. meststoffen, bodemmineralen, sporenelementen en bodemleven Lees verder

Vrijstelling stuifbestrijding met mest

13 april 2011

Akkerbouwers mogen tijdelijk drijfmest gebruiken als stuifdek op percelen met een veenkoloniaal bouwplan in Groningen en Drenthe. Dit maakte staatssecretaris Bleker vandaag bekend. Lees verder