Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Vrijstelling stuifbestrijding met mest

13 april 2011

Akkerbouwers mogen tijdelijk drijfmest gebruiken als stuifdek op percelen met een veenkoloniaal bouwplan in Groningen en Drenthe. Dit maakte staatssecretaris Bleker vandaag bekend. Lees verder

Gericht fosfaat bemesten in de rij geeft nieuw bemestingsadvies

12 april 2011

Een gerichte P-gift in de rij uit drijfmest of kunstmest blijkt nu effectiever te zijn dan waarmee in het oude advies rekening gehouden werd, dit blijkt uit een onderzoek van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Lees verder

Nieuwe uien groeien harder met minder fosfaat

8 april 2011

De ui heeft een oppervlakkig wortelstelsel en heeft veel fosfaat nodig om te groeien. Olga Scholten van Wageningen UR heeft nu uien gevonden die beter groeien met weinig fosfaat. Lees verder

Praktijkdag suikerbieten en pootaardappelen Noordelijke klei

8 april 2011

IRS en SPNA organiseren op 30 juni 2011 de ‘Praktijkdag suikerbieten en pootaardappelen Noordelijke klei’ op proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl. Het doel van de dag is bezoekers op de hoogte brengen van het laatste nieuws rond de teelt van suikerbieten en pootaardappelen. Lees verder

Geen verschil in opbrengst met rijenbemesting

4 april 2011

Uit een praktijkproef van NMI en DLV uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw is gebleken dat het soort meststof bij rijenbemesting niet van invloed is op de opbrengst van mais. Lees verder

Bruikbaarheid van sensoren bij verschillende gewassen

18 maart 2011

Tot nu toe heeft het meeste onderzoek naar sensoren plaatsgevonden in wintertarwe en mais (in de VS). In de VS zijn voor deze gewassen al bemestingsadviezen op grond van sensormetingen ontwikkeld. Voor aardappelen is dat echter nog niet het geval.
Lees verder