Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Kippen- en varkensmest goede bodem voor insectenkweek

28 februari 2023

Het gebruik van kippen- en varkensmest blijkt een goedkope en duurzame manier om eiwitten te produceren. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Leo Beukeboom, hoogleraar evolutionaire genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

Aanvullende metingen naar werking Groene Weide Meststof

11 augustus 2020

Dit jaar worden er op de demovelden van Kunstmestvrije Achterhoek aanvullende metingen gedaan om een indruk te krijgen van de prestaties van Groene Weide meststof onder praktijkomstandigheden op grasland. Lees verder

Drijfmestrijenbemesting zorgt voor lagere stikstofbenutting in maïsteelt

3 augustus 2020

Binnen de publiek private samenwerking ‘Ruwvoer en Bodem’ is in 2016 vierjarig onderzoek gestart naar stikstofbenutting door een regelmatige plantverdeling in de vorm van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting bij maïs. Deze zaaimethode is vergeleken met de standaard teeltmethode met bouwlandinjectie. De … Lees verder

Nieuwe meststof voor mais

27 februari 2018

ForFarmers en meststoffengroothandel Triferto hebben een nieuwe meststof voor de maisteelt ontwikkeld. Dat meldt Veeteelt. De stikstof uit deze meststof komt geleidelijk vrij en de beschikbaarheid sluit daardoor beter aan bij de behoefte van het gewas. Dat stellen de ontwikkelaars. Lees verder

Nieuw rassen van groenbemesters in Aanbevelende Rassenlijst

1 juni 2017

Er worden twee rassen van gele mosterd opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin Plantum, LTO-Nederland en de Brancheorganisatie Akkerbouw samenwerken. De nieuwe rassen betreffen de gele mosterdrassen Floraine en Panter, beide afkomstig van kweker Joordens Zaden uit Kessel. Lees verder

Meer stikstof op maisland bij toepassing rijenbemesting

21 april 2017

Op maisland op zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant en Limburg mag 25 kilo extra stikstof voor alle meststoffen gebruikt worden als rijenbemesting wordt toegepast. Lees verder

Bemesting sterk van invloed op graskwaliteit

20 april 2017

Het tijdstip van de voorjaarsbemesting bepaalt momenteel sterk de kwaliteit van het (weide)gras. Dat meldt Veeteelt. Lees verder

‘Meer gras telen past in nieuwe mestwetgeving’

25 april 2016

Bedrijven die willen uitbreiden en meer fosfaat produceren dan ze op het bedrijf kunnen plaatsen, moeten in de nieuwe Mestveewet bij groei aantonen dat ze de extra fosfaatproductie deels op het eigen land kunnen plaatsen. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Grondaankoop … Lees verder

Latere zaai vanggewas nu melden bij RVO

12 oktober 2015

Boeren die na 30 september een vanggewas hebben ingezaaid, moeten dat uiterlijk komende woensdag melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Uitstel inzaaidatum vanggewassen alleen bij meer dan 100 millimeter regen

5 oktober 2015

Landbouwers in regio’s waar in september meer dan 100 millimeter neerslag is gevallen kunnen in aanmerking komen voor uitstel van de inzaaidatum tot 15 oktober. Ook landbouwers buiten deze regio’s die met onafhankelijke informatie aan kunnen tonen dat op de locatie van hun percelen ook aanzienlijk meer neerslag is gevallen dan normaal kunnen aanspraak maken op deze voorziening. Lees verder