Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Herfstverzorging van sport- en golfgras?

30 juni 2011

Herfstbemesting stuit op veel onbegrip. De meststoffen, die aangeboden worden zijn aan verandering onderhevig. Ook de klimatologische omstandigheden veranderen sterk door de opwarming van de aarde. Daarom is het interessant wat dieper in te gaan op grasontwikkeling in de herfst, zodat we ons onderhoudsregime kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en het gras zo optimaal mogelijk voorbereiden voor de winter. Lees verder

Niet het product, maar de aanpak! : “Haifa kiest voor netwerk benadering bij ontwikkeling nieuwe lijn meststoffen”

28 juni 2011

Kunstmestfabrikanten hebben vanouds de naam dat zij niet de plant, maar hun eigen aanvoer van chemische producten centraal zetten. Niet de behoefte van de plant zou bepalen wat er in een zak gaat, maar de beschikbaarheid van mineralen. Dit vooroordeel wil Haifa duidelijk rechtzetten met de ontwikkeling van een vernieuwd bemestingsconcept: GreenPower. Martin Dekker van Haifa nam Greenkeeper mee naar het Italiaanse Vicenza, waar we dr. Adriano Altissimo ontmoetten, die als onafhankelijk consultant en onderzoeker mede aan de wieg heeft gestaan van GreenPower. Lees verder

Waterkwaliteit op open teelt bedrijven en de relatie met bodem- en bemestingsvariabelen : resultaten van het project Telen met toekomst, 2000-2004

24 juni 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Variatie in afvoer nutriënten binnen Telen met Toekomst : een verkenning bij consumptieaardappel en prei

24 juni 2011

De variatie in afvoer van nutriënten binnen Telen met Toekomst is onderzocht. Gekeken is in welke mate de hierin geregistreerde afvoer hoger is dan gemiddeld. In dit rapport worden de resultaten van deze analyse, beperkt tot consumptieaardappelen en prei, kort weergegeven Lees verder

Bemesting en Nmin op gewasniveau (2000-2002) op praktijkbedrijven van Telen met toekomst

24 juni 2011

In Telen met Toekomst doen doen 33 praktijkbedrijven mee, welke zijn ingedeeld in zeven groepen, verdeeld over verschillende sectoren en regio’s. Dit rapport beschrijft de gewassen die op de bedrijven worden geteeld met de bemesting en de hoeveelheid minerale stikstof (Nmin) bij oogst en in het najaar. Daarnaast wordt de relatie tussen bemesting en Nmin bekeken Lees verder

Hoe geïntegreerd teelt u uien?

23 juni 2011

Tijdens de landelijke uiendag (2005) van het Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC) te Colijnsplaat hebben ruim 100 bezoekers de Telen met toekomst vragenlijst over de geïntegreerde uienteelt beantwoord. In deze publicatie worden de belangrijkste uitkomsten op een rij gezet voor wat betreft de zaaiuien Lees verder

Stikstofbemestingsproef knolvenkel vroege teelt 2004 : advies voldoet, rijenbemesting geeft meerwaarde

20 juni 2011

Onderzoek naar de bruikbaarheid van het stikstofbemestingsadvies van het Duitse KNS-systeem (Kulturgegleitende Nmin Sollwerte-system) voor venkel en naar het effect van rijenbemesting op de opbrengst Lees verder

Rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen bij prei

20 juni 2011

In deze proef wordt onderzocht of andere meststoffen de positieve eigenschapen van de meststof Entec 26 benaderen of overtreffen. Bij de beoordeling van de verschillende meststoffen is het belangrijk na te gaan bij welke toepassing er het langst ammonium wordt gemeten op de plaats waar de rijenbemesting werd uitgevoerd. In tabellen en figuren gegevens over teeltverloop en proefopzet, gewasbeoordeling, oogstgegevens, minerale stikstofanalyse Lees verder

Resultaten pleiten voor toediening organische stof : meerjarige proef organische bemesting – andijvie herfstteelt 2009

20 juni 2011

In 2006 werd gestart met een meerjarige proef met organische bemesting. Er werden toen vier organische bemestingen toegepast aan tien ton organische stof per hectare. Elke twee jaar wordt dezelfde bemesting herhaald. De organische meststoffen die in deze proef zijn opgenomen zijn champignonmest, GFT-compost, groencompost, en boerderijcompost. Lees verder

Stikstoftrappen bij teeltopvolging bloemkool-prei

20 juni 2011

Resultaten van onderzoek bevestigen dat het (band)- en rijenbemestingsadvies voor vroege bloemkool en prei voldoet Lees verder