Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Stikstof, de motor achter grasgroei : special bemesting

4 juli 2011

Stikstof is waarschijnlijk de belangrijkste meststof voor gebruik op de golfbaan. In dit artikel willen we aan de hand van Davis Lawson van het STRI heel beknopt samenvatten hoe de gemiddelde stikstofbemesting van een green eruit zou kunnen zien. In dit artikel worden heel bewust geen specifieke merken genoemd. Alle belangrijke merken hebben producten op de markt, die voldoen aan de chemische samenstellingen die in dit artikel genoemd worden. Lees verder

Feiten of fabels !! : bemesting in de hoofdrol : special bemesting

4 juli 2011

In deze editie van Greenforum speelt bemesting de hoofdrol. Bemesting is een vakgebied dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is. Fabrikanten ontwikkelen continu nieuwe vormen van bemesting. Het gaat hierbij dan meestal om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van langzaam werkende meststoffen en/of gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Voor wie het onderscheid nog niet helemaal op zijn netvliezen heeft: langzaam werkende meststoffen zijn meststoffen die vrijkomen onder invloed van bacteriële inwerking en zijn vrij vaak samengesteld op basis van methyleen ureum. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen bestaan uit gecoate korrels, waaruit de voedingsstoffen geleidelijk vrijkomen door temperatuurinwerking. Hoewel gecontroleerd vrijkomende meststoffen de beste strategie is om planten over een lange periode te voeden, heeft deze vorm van bemesting voor greenkeepers slechts een beperkte toepasbaarheid. En dit vooral door de korrelgrootte van de meststof. Inmiddels zijn ook mini-prills leverbaar, die door de kleinere korrelgrootte minder gevoelig zijn voor kapot maaien en die ook op bijvoorbeeld tees kunnen worden toegepast. Lees verder

Organisch materiaal in de toplaag van struisgrasgreens : research wijst uit dat er een relatie bestaat tussen beluchting en de aanwezigheid van organisch materiaal in zandgreens : science katern

4 juli 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Beluchting en Topdressing in de 21e eeuw : twee oude concepten bij elkaar gebracht voor up-to-date aanbevelingen : science katern

4 juli 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Stikstofbemesting: plaag of zegen voor de greens? : problemen aanpakken bij de wortel is kiezen voor de juiste stikstof : special bemesting

4 juli 2011

“We hebben meer middelen nodig tegen schimmels, vilt en droogte stress.” “Gras moet groeien om een dichte zode te krijgen.” “Gras moet diep groen zijn en dat bereiken we alleen met hoge en/of frequente stikstofgiften.” Een paar kreten die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Lees verder

Fosfaat (P) : Slow-travel fertilizer

4 juli 2011

De juiste benaming van fosfaat zou eigenlijk moeten zijn “slow-travel fertilizer”, want de meest opmerkelijke eigenschap van fosfaat is waarschijnlijk de eigenschap dat het materiaal zich niet of bijna niet verplaatst in de bodem. Van vooral de oude golfbanen is daarom ook bekend dat er nog voor vele jaren voorraad in de toplaag zit opgeslagen. In feite is het zelfs zo dat een tekort aan fosfaat op de meeste bodems slechts onder zeer extreme omstandigheden op zal treden. Greenkeeper praat met David Lawson van het STRI over de ins and outs van fosfaatbemesting op golfbanen. Lees verder

Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname = Effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake

4 juli 2011

Het effect van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P-opname werd onderzocht in een potexperiment. De resultaten laten zien dat een diepere beworteling een positief effect op de N-opname kan hebben. Ook blijkt dat het zaaien van een andere grassoort dan Engels raaigras kan leiden tot een hogere P-opname bij eenzelfde N-opname. Lees verder

Beheersystemen met verminderde applicatie van pesticiden

1 juli 2011

Het in dit artikel beschreven project heeft als doel informatie te verzamelen omtrent de toepasbaarheid en effectiviteit van baanbeheer met gebruik van een Geïntegreerde Ziektebestrijding (Integrated Pest Management, IPM) wat is gericht op reductie of eliminatie van het gebruik van pesticiden. Het verkrijgen van deze informatie wordt belangrijk in het licht van de recente ontwikkelingen bij de toelating en gebruik van pesticiden in de staat New York en andere regio’s in de USA. Baanbeheerders die met de nieuwe restricties worden geconfronteerd hebben informatie nodig over hoe ze hun baan op een acceptabel niveau moeten houden. Ook moeten degenen die de restricties bij de inzet van pesticiden bedenken en uitvaardigen bewust worden gemaakt van het kostenaspect, van de wijze van invoering van de regels en van de impact van dit alles op de prestaties van de grassen. Wij proberen een evaluatie te maken van de esthetische en functionele prestatie van greens die worden beheerd met verschillende cultuurtechinische en bestrijdingssystemen. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op de toepasbaarheid van de beheerstechnieken, op de biologische en fysieke response en op de manier waarop de golfer één en ander ervaart. Het project richt zich met name op allesomvattende beheerssystemen die in de praktijk worden uitgevoerd en niet zozeer op individuele programma’s. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Bethpage Green Course op Long Island, NY. Op deze baan vinden meer dan 50.000 rondes per jaar plaats. De greens zijn opgebouwd op lokale zandgrond. Lees verder

Herfstverzorging van sport- en golfgras?

30 juni 2011

Herfstbemesting stuit op veel onbegrip. De meststoffen, die aangeboden worden zijn aan verandering onderhevig. Ook de klimatologische omstandigheden veranderen sterk door de opwarming van de aarde. Daarom is het interessant wat dieper in te gaan op grasontwikkeling in de herfst, zodat we ons onderhoudsregime kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en het gras zo optimaal mogelijk voorbereiden voor de winter. Lees verder

Herfstbemesting, meer als het toedienen van stikstof!

30 juni 2011

De toename van het aantal golfers en de daarmee gepaard gaande stijging van speelrondes zorgt voor druk bij de greenkeeper om de baan langer open te houden. De greens zo lang mogelijk open houden in de herfst wordt zowel door golfers als baaneigenaren erg op prijs gesteld. Een dichte egale grasmat is een eerste vereiste om dit te realiseren. Bemesten in de herfst is een beladen onderwerp waar iedereen die betrokken is bij grasveldonderhoud wel een mening over heeft. Maak echter niet de fout door te denken dat bemesting de enige en allesbepalende factor is voor een goede grasgroei. Factoren zoals: samenstelling van de toplaag, profielopbouw, ligging van de green, ontwatering, de weersomstandigheden en de samenstelling van de grasmat spelen een belangrijke rol bij de keuze of er nog een bemesting gegeven kan worden in september, oktober of niet. Lees verder