Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

5 februari 2018

Met het oprichten van een stichting is de eerste stap gezet naar het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de op export van mestproducten gerichte activiteiten van Bureau Mestafzet samengevoegd. Lees verder

Mengen bedrijfseigen pluimveemest fipronilbedrijven toegestaan

2 februari 2018

Pluimveehouders mogen vanaf nu de voorraad verontreinigde fipronilmest homogeniseren met schone mest van eigen bedrijf. Dat meldt LTO Nederland. Lees verder

RMS wil mest verwerken in Grubbenvorst

8 januari 2018

Het Duitse RMS wil langs de A73 tussen Grubbenvorst en Horst op grote schaal mest gaan verwerken, dat meldt De Limburger. Jaarlijks wil het bedrijf in het gebied Klavertje 11 zeker 450.000 ton varkens- en rundveedrijfmest en 150.000 ton bermgras en vaste mest vergisten. Lees verder

Merensteyn voert capaciteit op naar 200.000 ton mest

28 december 2017

Mestverwerkingbedrijf Merensteyn van afzetcoöperatie Mestac verdubbelt in 2018 de productiecapaciteit naar 200.00 ton per jaar. Lees verder

ARN verbrandt met fipronil besmette pluimveemest

8 november 2017

Bij de ARN-vuilverbrander in Weurt begint een proef met het verbranden van met fipronil vervuilde kippenmest. Dat meldt de Gelderlander. Lees verder

Twence wil toch mestverwaarding in Zenderen

31 oktober 2017

Twence heeft besloten de mogelijkheden te onderzoeken om de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt (Zenderen) alsnog te realiseren. Dat meldt Pigbusiness. Lees verder

Bela Group ontkent mestfraude

30 oktober 2017

Het bedrijf in Noord-Limburg dat door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van mestfraude is de Bela Group uit Venlo. Het bedrijf exploiteert een bio-vergistingsinstallatie in Ysselsteyn. Lees verder

Problemen door wegvallen mestfabriek Zenderen

24 oktober 2017

Boeren in Oost-Nederland verwachten problemen door het wegvallen mestfabriek Zenderen. In het mestverwerkingsproject zou jaarlijks ruim 250.000 ton mest wordt verwerkt, maar het project is van de baan. Lees verder

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

23 oktober 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Dat betekent, rekening houdend met meetonzekerheden, dat alle kippenmest met een gehalte fipronil vanaf 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. Lees verder

Vlaanderen verwerkt meer mest

22 september 2017

In Vlaanderen is in 2016 bijna 41,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt. Dat is 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit analyses van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, zo meldt Veeteelt.nl. Lees verder