Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Gras in overvloed : ruwvoeroverschotten prima te benutten in de mestvergister : special: Grasland

1 mei 2011

Een extensieve situatie kan bedrijven opzadelen met forse hoeveelheden gras(kuil). Wat te doen met al dat gras? Een bemestingsdeskundige bij het NMI, een adviseur op het gebied van gras en grazen, een eigenaar van een fouragebedrijf, een regiomanager bij Nij Bosma Zathe, en de bedrijfsmanager op Praktijkcentrum Aver Heino dragen ieder hun eigen oplossing aan Lees verder

Terugblik op Minas, Dierrechten en MAO en verkenning van MAO of Dierrechten en van Gebruiksnormenstelsel : een covernotitie in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2004

1 mei 2011

In opdracht van de stuurgroep Evaluatie Meststoffenwet 2004 worden in dit rapport op integrale wijze de resultaten weergegeven van de evaluatie naar de werking van de instrumenten van de meststoffenwet in relatie tot het gedrag van de ondernemer met betrekking tot het mineralenmanagement. Naast een terugblik op de werking van de drie instrumenten Minas, MAO en Dierrechten wordt ook vooruitgekeken naar de werking van een mogelijk stelsel van Gebruiksnormen met ondersteuning van een MAO of Dierrechtenstelsel. Lees verder

Heat stress and diet utilization in male turkeys : the role of dietary energy and amino acids

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Chloride onmisbaar voor gezond gewas

1 mei 2011

Chloride is een onmisbare voedingsstof voor planten. Bodemvoorraad en aanvoer dekken doorgaans de gewasbehoefte, maar voor een goede weerstand tegen schimmels is vaak meer chloride nodig Lees verder

Zonder BOOM geen heide : wetgeving over plagsel is sta-in-de-weg voor regulier natuurbeheer

1 mei 2011

Door gewijzigde wetgeving en jurisprudentie moet plagsel (en ook maaisel) als afvalstof beschouwd worden is het onmogelijk geworden om plagsel onder te werken op landbouwgronden. Binnen de bestaande milieuwetgeving zijn er vier alternatieve afzetmogelijkheden: gebruik van plagsel als bouwstof, toepassing als meststof of structuurverbeteraar, verwerken tot meststof, en verwerken tot compost. Door compostering ontstaat een product dat volgens het BOOM (Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen) toepasbaar is als meststof. Maar compostering plaatst natuurbeheerders voor een grote kostenstijging, en het was al moeilijk om financiering te vinden voor het dure plaggen. Een oplossing kan zijn verandering in de wetgeving of een zelfstandige plaats voor plagsel in het BOOM, zodat toepassing weer mogelijk wordt als meststof of structuurverbeteraar in de landbouw Lees verder

Monitor mineralen en mestwetgeving

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras : die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottelfelderhofes

23 april 2011

De grondslag van de biologische landbouw, de vlinderbloemigen, worden steeds meer aangetast door een reeks ziekten en plagen. Dit artikel bericht van een gevonden samenhang tussen nematoden in het opvolgende graangewas en een krappe nutriëntentoevoer, met name kalium. Dit verklaart zich onder andere door een hoge kaliumbehoefte van grasklaver. Lees verder

Blattdüngung: Ergebnisse aus der Praxis

23 april 2011

Voor regelmatige, goede opbrengsten met hoge vruchtkwaliteit is een optimale nutriententoediening van het voorjaar tot de oogst belangrijk. Bladvoeding kan in aanvulling op bodembemesting zinvol zijn, bijvoorbeeld als de nalevering van de bodem niet voldoende is. Tegenwoordig staat er een ruime assortiment van enkel- en meervoudigenutrienten-bladvoedingen ter beschikking. Ze worden vaker gebruikt en verhogen zo de productiekosten. Het nut is echter twijfelachtig, omdat slechts kleine hoeveelheden nutrienten via het blad kunnen worden opgenomen. In dit artikel komen de resultaten van een praktijk onderzoek naar bladvoeding aan bod Lees verder

Akker & tuinbouw

19 april 2011

Informatieve site van Koch Bodemtechniek Eurolab Deventer met informatie over o.a. meststoffen, bodemmineralen, sporenelementen en bodemleven Lees verder