Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Verdunnen drijfmest verlaagt ammoniakverliezen

2 juni 2020

Het verdunnen van drijfmest met water verlaagt de ammoniakverliezen en kan vooral onder droge omstandigheden de benutting van mest verbeteren. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Verplichting rijenbemesting in mais van de baan

19 mei 2020

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. Lees verder

VIDEO: Nieuwe Slootsmid bemester voor Groene Weidemeststof

12 mei 2020

Machinebouwer Slootsmid heeft een nieuwe 12 meter brede bemester gebouwd voor het aanwenden van Groene Weidemeststof. De bemester maakt onderdeel uit van het project Kunstmestvrije Achterhoek. Lees verder

Mestmonster zinvol voor maïspercelen

7 april 2020

Een mestmonster is zinvol om maïspercelen preciezer te kunnen bemesten. Dat adviseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Meer mest geven dan de behoefte is op maïs zonde. De extra N uit mest resulteert niet in een hoger eiwitgehalte zoals … Lees verder

VIDEO: Sleepslangen bij loonbedrijf Toering

6 april 2020

Loonbedrijf Toering in Oudega (FR.) heeft een nieuwe sleepslangbemester aangeschaft. De nieuwe combinatie heeft geen fronthaspel meer. Mede daardoor is het gewicht ten opzichte van de vorige sleepslangcombi 4 ton lager en dus kan Toering onder natte omstandigheden eerder het land op. Lees verder

Plaatsingruimte mest in 2018 lag op 88 procent

16 maart 2020

In 2018 is er landelijk 88 procent van de plaatsingsruimte voor fosfaat benut. Voor stikstof is de benuttingsgraad 95 procent. Daarmee behaalt de veehouderij sector haar wettelijke verplichtingen. Dat meldt PigBusiness. Lees verder

Fendt Rogator met 12 meter spaakwielbemester

13 maart 2020

Een Fendt Rogator 655 met een 12 meter brede Duport spaakwielbemester. De combinatie is in het bezit van loonbedrijf Meppelink uit Dalerveen (Dr.) De bemester heeft 48 gps-gestuurde secties. Lees verder

VIDEO: De nieuwe Vredo ZB4 Contractor

5 maart 2020

Vredo Dodewaard heeft de nieuwe ZB4 Contractor gepresenteerd. De zodebemester voor loonwerkers heeft onder meer in duo’s uitgevoerde schijfmeshouders. Lees verder

Stichting Mesdag Zuivelfonds maakt herberekening stikstofemissie

2 maart 2020

Op 20 februari heeft Mesdagfonds in een persconferentie in Den Haag een onjuist percentage naar buiten gebracht over de bijdrage van de landbouw aan de stikstofemissie in Nederland. Volgens de stichting bedroeg was het aandeel in de stikstofdepositie op natuurgebieden 25 procent. Lees verder

Vlaanderen: voor 96.500 hectare derogatie aangevraagd in 2019

27 februari 2020

Het aantal boeren in Vlaanderen dat een ontvankelijke aanvraag voor derogatie deed is de afgelopen 5 jaar gedaald van ongeveer 2.900 in 2015 tot 2.600 in 2019. Dat meldt AgriHolland. Het areaal onder derogatie is toegenomen van 88.500 hectare in 2015 tot 96.500 hectare in 2019. Lees verder