Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Pagina 3 van 134« Nieuwste23410Oudste »

Toename kunstmestgebruik in Vlaanderen

11 januari 2018

In Vlaanderen is het kunstmestgebruik in 2016 gestegen naar 68 kilo per hectare. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Mestbank. In 2006 werd er per hectare 54 kilo kunstmest aangewend. Lees verder

Wienhoff LevelTuner

11 oktober 2017

De Duitse machinebouwer Wienhoff toont op Agritechnica de LevelTuner. De LevelTuner is geschikt voor mesttanks met meerdere assen. Lees verder

Compact-Sleepvoetbemester van Bomech

9 oktober 2017

Bomech uit Albergen komt naar Agritechnica met een nieuwe Compact sleepvoetbemester. De noviteit is ontwikkeld voor zelfrijders en sleepslangsystemen. Lees verder

Nieuwe 15 meter bemester

22 september 2017

TBL Techniek uit Lettele (O) en het Duitse 4 Bio Trading uit Schönebeck hebben gezamenlijk een nieuwe bemester ontwopen. De bemester heeft een werkbreedte van 15 meter en blijft in transport binnen de wettelijke afmetingen. Dat meldt Veehouderij Techniek. Lees verder

Vlaamse Mestbank: terughoudend bemesten voor nateelt of vanggewas

8 augustus 2017

De Vlaamse Mestbank vraagt landbouwers om heel terughoudend om te gaan met een eventuele bemesting voor een nateelt of vanggewas. Landbouwers die getroffen zijn door een lagere gewasopbrengst, of in het extreme geval een mislukte teelt, moeten er rekening mee houden dat er nog veel nitraat aanwezig kan zijn in de bodem. Lees verder

Tussenbalans voor een goede mestbenutting verdeling

1 augustus 2017

Welke bemestingsruimte is er nog? Hoeveel drijfmest zit er nog in de opslag? En hoeveel kunstmeststikstof heb je dan nog nodig? Met deze informatie kun je vervolgens een planning maken voor het laatste deel van dit groeiseizoen. Dat schrijft Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

‘Meer gebruiksruimte fosfaat voor compost’

26 juni 2017

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) in Wageningen pleit voor een verhoging van de gebruiksruimte van 5 kilo fosfaat per hectare voor gft- en groencompost. Lees verder

Bodemvruchtbaarheid grasland geen reden tot bezorgdheid

20 juni 2017

De bodemvruchtbaarheid in grasland is volgens Koeien en Kansen bedrijven geen aanleiding voor bezorgdheid. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Het is wel mogelijk dat op sommige bedrijven knelpunten kunnen zijn in de bodemvruchtbaarheid. Lees verder

Ophaalbijdragen fluctueren niet

31 mei 2017

De meeste mest is uitgereden. Het voorjaar, dat volgens handelaren over het algemeen goed verlopen is, zit erop. Momenteel is de ophaalbijdrage gemiddeld 22 euro. Lees verder

Forse verschuiving in maisbemesting

19 mei 2017

“In hoeverre zijn loonbedrijven door het mestbeleid van de afgelopen jaren op een andere wijze mais gaan bemesten? En hoe ontwikkelt deze werkwijze zich in de toekomst”. Met deze onderzoeksvragen gesteld door meststoffenproducent Timac Agro gingen vier studenten van opleidingsinstituut AOC De Groene Welle uit Hardenberg aan de slag. Lees verder

Pagina 3 van 134« Nieuwste23410Oudste »