Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

‘Goed mest verdelen is een must’

8 maart 2018

Op de jaarlijkse themadag stelde de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen de vraag of mest verdelen de sleutel is bij lagere bemestingsnormen. Het antwoord is ja. En niet alleen vanwege de lagere normen, maar het is ook goed voor milieu, … Lees verder

Geen mestaanwending op bevroren grond

27 februari 2018

Vanaf half februari zijn de verbodsperioden voor mest uitrijden voorbij en mag er weer mest worden aangewend op gras- en bouwland. Maar door de vorst is de bodem nu veelal bevroren. Lees verder

Demonstratieproject Precisiebemesting Zuid-Holland

29 januari 2018

Het gebruik van precisiebemesting in Zuid-Holland wordt op dit moment geschat op 20 procent. Het Demonstratieproject Precisiebemesting wil dat percentage verhogen door het verzorgen van trainingen, workshops en coaching in 90 bijeenkomsten. Lees verder

Sleepvoetbemester nog niet verboden

26 januari 2018

De sleepvoetbemester is nog niet verboden op grasland en klei- en veengrond. Dat meldt BoerenBusiness Lees verder

Toename kunstmestgebruik in Vlaanderen

11 januari 2018

In Vlaanderen is het kunstmestgebruik in 2016 gestegen naar 68 kilo per hectare. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Mestbank. In 2006 werd er per hectare 54 kilo kunstmest aangewend. Lees verder

Wienhoff LevelTuner

11 oktober 2017

De Duitse machinebouwer Wienhoff toont op Agritechnica de LevelTuner. De LevelTuner is geschikt voor mesttanks met meerdere assen. Lees verder

Compact-Sleepvoetbemester van Bomech

9 oktober 2017

Bomech uit Albergen komt naar Agritechnica met een nieuwe Compact sleepvoetbemester. De noviteit is ontwikkeld voor zelfrijders en sleepslangsystemen. Lees verder

Nieuwe 15 meter bemester

22 september 2017

TBL Techniek uit Lettele (O) en het Duitse 4 Bio Trading uit Schönebeck hebben gezamenlijk een nieuwe bemester ontwopen. De bemester heeft een werkbreedte van 15 meter en blijft in transport binnen de wettelijke afmetingen. Dat meldt Veehouderij Techniek. Lees verder

Vlaamse Mestbank: terughoudend bemesten voor nateelt of vanggewas

8 augustus 2017

De Vlaamse Mestbank vraagt landbouwers om heel terughoudend om te gaan met een eventuele bemesting voor een nateelt of vanggewas. Landbouwers die getroffen zijn door een lagere gewasopbrengst, of in het extreme geval een mislukte teelt, moeten er rekening mee houden dat er nog veel nitraat aanwezig kan zijn in de bodem. Lees verder

Tussenbalans voor een goede mestbenutting verdeling

1 augustus 2017

Welke bemestingsruimte is er nog? Hoeveel drijfmest zit er nog in de opslag? En hoeveel kunstmeststikstof heb je dan nog nodig? Met deze informatie kun je vervolgens een planning maken voor het laatste deel van dit groeiseizoen. Dat schrijft Verantwoorde Veehouderij. Lees verder