Mineralenmanagement en kwaliteit van bovenste grondwater : studie op basis van bedrijfsgegevens van 1992 tot 2002 uit Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Ten behoeve van de Evaluatie Meststoffenwet 2004 is door het LEI, in samenwerking met het RIVM, een studie verricht naar de invloed van mineralenmanagement op de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven. De daarbij gebruikte data zijn afkomstig uit het in 1992 opgericht 'Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid' waarin genoemde instituten jaarlijks de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op landbouwbedrijven monitoren. Na enkele beschrijvende overzichten wordt in het rapport vooral ingegaan op de relaties tussen de bedrijfsvoering en de nitraatconcentratie voor bedrijven met zandgrond.

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: