Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Geen mestplaatsingsovereenkomsten in 2013 en 2014

5 november 2012

Veehouders met een overschot aan mest hoeven nog geen verplichte mestplaatsingsovereenkomst (MPO) te sluiten met akkerbouwer zolang er dierrechten zijn. Dit blijkt uit een reactie op vragen van de Tweede Kamer. Lees verder

Onderzoek naar internationale mestfraude

26 september 2012

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op dinsdag 25 september 4 doorzoekingen verricht in de provincie Brabant. Ook vonden er doorzoekingen plaats in Zwitserland, Duitsland, België en Polen. Bedrijfspanden en woningen werden doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het verhullen van internationale meststromen, waaraan een mestintermediair uit de provincie Brabant vermoedelijk miljoenen euro’s aan heeft verdiend. Lees verder

‘Markt voor varkensmest in fruitteelt’

11 september 2012

Er is markt voor varkensmest in de fruitteelt. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving sector Fruitteelt. Lees verder

Malafide praktijken in mesthandel

10 augustus 2012

Het nieuwe mestbeleid kan alleen maar slagen als de de mesthandel zich faciliterend opstelt, aldus Frits van der Schans, van CLM die onlangs onderzoek deed naar de gevolgen van het nieuw ingezette mestbeleid en geschrokken is van de malafide handel in mest. Lees verder

Afzet pluimveemest 18 euro

1 juni 2012

De nieuwe uitgangspunten en begrotingsnormen die gebruikt worden voor bedrijfsbegrotingen en bij Garantstelling Landbouw zijn opnieuw vastgesteld. De mestafzetkosten zijn beraamd op 18 euro per ton, deze kosten vallen niet onder het saldo, maar zijn zeker kosten om rekening mee te houden. Lees verder

Vervoersverbod pluimveemest

19 maart 2012

In een zone van drie kilometer rond het besmette pluimveebedrijf in het Limburgse Kelpen – Oler, geldt een vervoersverbod voor dieren, eieren en pluimveemest. Lees verder

Extreem weer beïnvloedde mestafzetprijs in 2011 sterk

2 januari 2012

Het afgelopen jaar, 2011, was een jaar van extremen: enorme droogte in het voorjaar gevolgd door een extreem natte periode in de zomer en het najaar. Naast deze extreme weersomstandigheden zorgden een exportverbod naar Duitsland en de financiële malaise in de varkenshouderij voor schommelingen in de mestafzetprijzen, zo blijkt uit de mestprijsnotering van Mestportaal.nl. Lees verder

Ook fosfaatoverschot in 2011

21 november 2011

Veehouders hebben moeite om alle mest kwijt te raken. In 2010 was voor 6 tot 11 miljoen kilo fosfaat geen afzet mogelijk. Het is de verwachting dat in 2011 het fosfaatoverschot waarvoor geen plaats is oploopt naar 12 tot 22 miljoen kilo. Lees verder

Mestafzetkosten drukt inkomen veehouder

1 juli 2011

Uit het recente rapport van het LEI, Het Landbouw Economisch Bericht 2011, blijkt dat de inkomens gestegen zijn, maar de mestafzetkosten blijven ook stijgen. Lees verder

Mestafzetkosten voor pluimvee begroot op 18 euro

22 juni 2011

De mestafzetkosten zijn geen onderdeel van het saldo maar zijn voor de begroting wel belangrijk om rekening mee te houden. De kosten verschillen van bedrijf van bedrijf, maar zijn vastgesteld op 18 euro per ton.
Wageningen UR Livestock Research heeft de begrotingen uitgewerkt die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en voor aanvragen van het Garantstelling Landbouw. Lees verder