Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Malafide praktijken in mesthandel

10 augustus 2012

Het nieuwe mestbeleid kan alleen maar slagen als de de mesthandel zich faciliterend opstelt, aldus Frits van der Schans, van CLM die onlangs onderzoek deed naar de gevolgen van het nieuw ingezette mestbeleid en geschrokken is van de malafide handel in mest. Lees verder

Afzet pluimveemest 18 euro

1 juni 2012

De nieuwe uitgangspunten en begrotingsnormen die gebruikt worden voor bedrijfsbegrotingen en bij Garantstelling Landbouw zijn opnieuw vastgesteld. De mestafzetkosten zijn beraamd op 18 euro per ton, deze kosten vallen niet onder het saldo, maar zijn zeker kosten om rekening mee te houden. Lees verder

Vervoersverbod pluimveemest

19 maart 2012

In een zone van drie kilometer rond het besmette pluimveebedrijf in het Limburgse Kelpen – Oler, geldt een vervoersverbod voor dieren, eieren en pluimveemest. Lees verder

Extreem weer beïnvloedde mestafzetprijs in 2011 sterk

2 januari 2012

Het afgelopen jaar, 2011, was een jaar van extremen: enorme droogte in het voorjaar gevolgd door een extreem natte periode in de zomer en het najaar. Naast deze extreme weersomstandigheden zorgden een exportverbod naar Duitsland en de financiële malaise in de varkenshouderij voor schommelingen in de mestafzetprijzen, zo blijkt uit de mestprijsnotering van Mestportaal.nl. Lees verder

Ook fosfaatoverschot in 2011

21 november 2011

Veehouders hebben moeite om alle mest kwijt te raken. In 2010 was voor 6 tot 11 miljoen kilo fosfaat geen afzet mogelijk. Het is de verwachting dat in 2011 het fosfaatoverschot waarvoor geen plaats is oploopt naar 12 tot 22 miljoen kilo. Lees verder

Mestafzetkosten drukt inkomen veehouder

1 juli 2011

Uit het recente rapport van het LEI, Het Landbouw Economisch Bericht 2011, blijkt dat de inkomens gestegen zijn, maar de mestafzetkosten blijven ook stijgen. Lees verder

Mestafzetkosten voor pluimvee begroot op 18 euro

22 juni 2011

De mestafzetkosten zijn geen onderdeel van het saldo maar zijn voor de begroting wel belangrijk om rekening mee te houden. De kosten verschillen van bedrijf van bedrijf, maar zijn vastgesteld op 18 euro per ton.
Wageningen UR Livestock Research heeft de begrotingen uitgewerkt die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en voor aanvragen van het Garantstelling Landbouw. Lees verder

Uitzondering op afvoer van mest

1 mei 2011

In principe moeten alle transporten van dierlijke mest bemonsterd en gewogen worden. Voor enkele situaties gelden uitzonderingen. Lees verder

Boer – boer transport

1 mei 2011

In principe moet u elke mesttransport bemonsteren en wegen, in enkele gevallen geldt een uitzondering, zoals boer- boer transport. U hoeft niet te bemonsteren en te wegen, maar u dient wel een vervoersbewijs dierlijke meststoffen in te vullen. Lees verder

Mest op A27 geeft file en chaos

21 maart 2011

De A27 tussen Breda en Utrecht is zaterdagochtend 19 maart bij Gorinchem tijdelijk afgesloten geweest na een ongeval met een vrachtwagen en ongeveer tien personenauto’s. Het ongeluk ontstond toen de vrachtwagen een lading vloeibare mest verloor. Lees verder