Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Extreem weer beïnvloedde mestafzetprijs in 2011 sterk

2 januari 2012

Het afgelopen jaar, 2011, was een jaar van extremen: enorme droogte in het voorjaar gevolgd door een extreem natte periode in de zomer en het najaar. Naast deze extreme weersomstandigheden zorgden een exportverbod naar Duitsland en de financiële malaise in de varkenshouderij voor schommelingen in de mestafzetprijzen, zo blijkt uit de mestprijsnotering van Mestportaal.nl. Lees verder

Ook fosfaatoverschot in 2011

21 november 2011

Veehouders hebben moeite om alle mest kwijt te raken. In 2010 was voor 6 tot 11 miljoen kilo fosfaat geen afzet mogelijk. Het is de verwachting dat in 2011 het fosfaatoverschot waarvoor geen plaats is oploopt naar 12 tot 22 miljoen kilo. Lees verder

Mestafzetkosten drukt inkomen veehouder

1 juli 2011

Uit het recente rapport van het LEI, Het Landbouw Economisch Bericht 2011, blijkt dat de inkomens gestegen zijn, maar de mestafzetkosten blijven ook stijgen. Lees verder

Mestafzetkosten voor pluimvee begroot op 18 euro

22 juni 2011

De mestafzetkosten zijn geen onderdeel van het saldo maar zijn voor de begroting wel belangrijk om rekening mee te houden. De kosten verschillen van bedrijf van bedrijf, maar zijn vastgesteld op 18 euro per ton.
Wageningen UR Livestock Research heeft de begrotingen uitgewerkt die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en voor aanvragen van het Garantstelling Landbouw. Lees verder

Uitzondering op afvoer van mest

1 mei 2011

In principe moeten alle transporten van dierlijke mest bemonsterd en gewogen worden. Voor enkele situaties gelden uitzonderingen. Lees verder

Boer – boer transport

1 mei 2011

In principe moet u elke mesttransport bemonsteren en wegen, in enkele gevallen geldt een uitzondering, zoals boer- boer transport. U hoeft niet te bemonsteren en te wegen, maar u dient wel een vervoersbewijs dierlijke meststoffen in te vullen. Lees verder

Mest op A27 geeft file en chaos

21 maart 2011

De A27 tussen Breda en Utrecht is zaterdagochtend 19 maart bij Gorinchem tijdelijk afgesloten geweest na een ongeval met een vrachtwagen en ongeveer tien personenauto’s. Het ongeluk ontstond toen de vrachtwagen een lading vloeibare mest verloor. Lees verder

Reactie Bleker op mestfraudezaak

10 maart 2011

Reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de recente mestfraudezaak. De staatssecretaris zet uiteen hoe fraude met mest wordt aangepakt. Lees verder

Varkenssector heeft hoge kosten door mest

10 maart 2011

De Nederlandse varkenssector opereert in een concurrerende Europese markt en productiekosten spelen een belangrijke rol in de concurrentiepositie. Met € 1,41 per kg slachtgewicht had Nederland in 2009 een gemiddelde kostprijs ten opzichte van concurrerende landen in Europa. Maar Nederlandse varkenshouders betalen met 5% van de kostprijs relatief veel voor de afzet van mest.
Lees verder

Boeren voeren meer mest af

10 maart 2011

Boeren hebben in 2009 meer mest afgevoerd dan in elk van de drie jaren daarvoor. Lees verder