Onderwerp: Nieuws

Nieuwe transporttank van Record

22 december 2022

De Belgische trailerfabrikant Record introduceert een nieuwe transporttank voor mest en digestaat. De tank, genaamd Evo-Trans V25.000, heeft een volume van 25.000 liter en kan met behulp van de turbovuller in twee minuten gevuld worden. Lees verder

Realtime vervoersbewijs dierlijke mest vanaf 1 januari 2023

13 december 2022

Vervoerders van mest moeten vanaf 1 januari gebruik maken van een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierelijke mest (rVDM). Daarmee geven de transporteurs voor het vervoer al veel gegevens door.  Lees verder

Ammoniakuitstoot varkenshouderij sinds 1990 83 procent gereduceerd

9 december 2022

De varkenshouderijsector heeft de ammoniakuitstoot in de periode tussen 1990 en 2020 met ruim 83 procent gereduceerd. Dat berekenen onderzoekers van Wageningen Universiteit. In 2020 bedroeg de ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij iets minder dan 18 miljoen kilo.  Lees verder

Betebe toont prototype mestrobot

6 december 2022

De Duitse stalinrichter Betebe toont tijdens Eurotier de Pick X. Een prototype van een mestrobot voor dichte vloeren. De machine moet in het najaar van 2023 verkrijgbaar zijn. Lees verder

Nieuwe Tornado meststrooiers van Joskin

28 november 2022

De Belgische fabrikant Joskin komt met een nieuwe generatie Tornado meststrooiers die de oudere Tornado3 moet vervangen. Lees verder

Boetes in Vlaanderen voor niet naleven mestverwerkingsregels

23 november 2022

De Vlaamse Mestbank heeft dit jaar 94 landbouwers beboet omdat de mestverwerkingsplicht van 2020 niet voldoende is nageleefd. Dat meldt Vilt. Het aantal boeren in overtreding is, daalt daarmee wel voor het derde jaar op rij. In de voorgaande jaren ging het nog om respectievelijk 111 en 123 boeren die een boete in de bus kregen. Lees verder

Fosfaat- en stikstofexcretie overschrijden plafond niet

21 november 2022

De fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel over 2022 zal de huidige nationale en sectorale productieplafonds niet overstijgen. Dat is de verwachting op basis van kwartaalcijfers die het CBS berekent op verzoek van minister Adema. Lees verder

GEA en N2 Applied werken samen aan mestbewerking

17 november 2022

GEA en N2 Applied gaan een strategisch partnerschap aan voor de productie en distributie van mestbewerkingsoplossingen voor de melkveehouderij. Dat meldt GEA op haar website. Lees verder

Kleinere mesttanks van Pichon

3 november 2022

Het Franse Pichon breidt de SV-serie mesttanks naar beneden uit met de SV12R met een tankinhoud van 12,2 kuub en de SV15R met een tankinhoud van 15,6 kuub. Lees verder

Vrees voor tekort aan mestverwerkingscapaciteit

25 oktober 2022

Het mestoverschot in fosfaat en stikstof is de laatste vijf jaar gehalveerd. Steeds meer mestverwerkers zien kansen in dagontmesting, mestvergisting en RENURE-productie. De komende jaren zal het overheidsbeleid de benodigde mestverwerkingscapaciteit bepalen. Ondanks dit vooruitzicht maken mestverwerkers zich zorgen. Langdurige vergunningstrajecten belemmeren de benodigde ontwikkelingen voor vernieuwing, uitbreiding of aanpassing van mestverwerkingsinstallaties. Lees verder