Onderwerp: Nieuws

Zorgen in akkerbouwsector over extra maatregelen actieprogramma

26 januari 2022

De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de aanvullende maatregelen op het zevende actieprogramma Nitraatrichtling die minister Staghouwer van LNV heeft aangekondigd. Dat meldt Brancheorganisatie Akkerbouw. Lees verder

PAS-meldingen moeten openbaar

20 januari 2022

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 19 januari. Lees verder

Themamiddag over preciezer bemesten

17 januari 2022

Een goede opbrengst en ruwvoerkwaliteit is belangrijker dan ooit. Tegelijk neemt het belang van effectief bemesten sterk toe. Minerale meststoffen zijn duur, bemestingsnormen zijn gelimiteerd en verliezen moeten omlaag. Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) draait het in 2022 om de kunst van preciezer bemesten. Lees verder

Mest uitrijden in 2022

10 januari 2022

Mest kan in verschillende perioden worden uitgereden. Wanneer dat mag hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondtype de mest wordt uitgereden. De uitrijperiodes zijn hetzelfde als in voorgaande jaren. … Lees verder

Aangezuurde drijfmest reduceert ammoniakemissie

6 januari 2022

De eerste resultaten van het Duitse project “GülleBest”, gefinancierd door het Duitse ministerie van landbouw, tonen aan dat aangezuurde drijfmest de ammoniakemissie tot 55 procent kan verminderen. Lees verder

Ammoniakemissie verminderen met doorlaatbare tegelvloer

27 december 2021

Op Dairy Campus wordt momenteel onderzoek gedaan naar meerdere oplossingen om in melkveestallen de emissie van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Eén van de mogelijke oplossingen is een Zeraflex doorlaatbare tegelvloer. Lees verder

Minder ammoniakvorming door micro-organismen in varkensstal

24 december 2021

De uitstoot van ammoniak en geur in varkensstallen kan leiden tot overlast voor de omgeving. In de proeftuin ‘beperken emissie ammoniak’ is een veldonderzoek uitgevoerd naar de reductie van deze emissies. Bijzonder hieraan is het toepassen van een vernevelingssysteem dat Regeneratieve micro-organismen in de stal brengt. Lees verder

24 meter brede Bomech sleepvoetbemester

22 december 2021

Machinebouwer Bomech uit Albergen (Ov.) introduceert de 24 meter brede Trac-Pack sleepvoetbemester voor zelfrijdende mesttanks. De bemester was er al met werkbreedtes van 12, 15, 18 en 21 meter. Lees verder

Nieuwe aandrijving voor Vogelsang Xsplit mestscheider

14 december 2021

De Xsplit schroefpers-mestscheider van Vogelsang heeft een nieuwe aandrijving. De aandrijving is nu gemonteerd aan de afvoerzijde en niet meer aan de kant waar de mest de scheider in komt. Lees verder

Drijfmest uitrijden op bouwland vanaf 15 maart

13 december 2021

Het uitrijden van drijfmest en dunnen fractie uit dierlijke mest op bouwland mag in 2022 op 15 maart van start gaan. Voorheen was dat 15 februari. Lees verder