Berichten over Wetgeving

Fosfaatarme en -fixerende gronden

21 maart 2011

Voor fosfaatarme en –fixerende gronden kunt u gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm. De norm hiervoor is vanaf 2010 120 kg. U mag van deze hogere norm gebruikmaken als u voldoet aan de voorwaarden hieronder. Lees verder

kunstmestvervanger

21 maart 2011

Het is mogelijk van dierlijke mest een vervanger voor kunstmest te maken. Lees verder

Fosfaatdifferentiatie

21 maart 2011

Nederland heeft zich voorgenomen om in 2015 evenwichtsbemesting te bereiken. Er moet dan een balans zijn tussen de hoeveelheid mineralen die een gewas nodig heeft en de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest die worden gebruikt. Om deze milieudoelen te halen, zijn er verschillende categorieën voor de fosfaattoestand van de bodem vastgesteld. Lees verder

Fosfaatgebruiksruimte

21 maart 2011

De fosfaatgebruiksnormen (in kilo’s fosfaat per ha per jaar) gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen. De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.

Lees verder

Stikstofgebruiksruimte

21 maart 2011

De Stikstofgebruiksruimte geeft aan hoeveel stikstof u in totaal per hectare per jaar mag gebruiken. Van dierlijke mest en andere organische meststoffen telt daarbij alleen de werkzame stikstof mee. De stikstofgebruiksnorm verschilt per grondsoort, per gewas en soms per ras. Lees verder

Tarief Derogatie

21 maart 2011

Eén van de voorwaarden om gebruik te mogen maken van derogatie is het betalen van een tarief. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de oppervlakte landbouwgrond op uw bedrijf. Het tarief wordt berekend op basis van het midden van iedere klasse en € 5,45 per hectare. Hieronder kunt u zien hoe hoog het tarief is voor u. Lees verder

Voorwaarde derogatie

21 maart 2011

Als u aan de voorwaarden voor derogatie voldoet mag u op uw bedrijf 250 kg stikstof uit graasdierenmest per hectare grasland en bouwland per jaar gebruiken. Normaal is dit 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar. Lees verder

Gebruiksruimte dierlijke mest

21 maart 2011

U berekent de gebruiksruimte voor dierlijke mest als volgt:
oppervlakte landbouwgrond x gebruiksnorm dierlijke mest en u rekent met de oppervlakte landbouwgrond die op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik is.

Lees verder

Europese nitraatrichtlijn

18 maart 2011

Het Nederlandse mestbeleid is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Hierin staat hoe hoog de concentratie nitraat in het grondwater mag zijn. Lees verder

Tijdelijke storing insturen Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen opgelost

11 maart 2011

Op vrijdag 11 maart is het tijdelijk niet mogelijk geweest om uw Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen in te sturen via uw bedrijfsmanagementsysteem of Mijn dossier. De storing is inmiddels alweer opgelost.
Lees verder