Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Landelijk dezelfde regels lozingen mestverwerkingsinstallaties

26 september 2016

In Zuid- en Oost-Nederland zijn mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk vanwege het grote mestoverschot door de intensieve veehouderij. Bij het verwerken van mest komt afvalwater vrij. Lees verder

Fosfaatexport mest 13 procent hoger

19 september 2016

De export van fosfaat in dierlijke mest is in het eerste halfjaar van 2016 gestegen naar ruim 21 miljoen kilo. Dat is 13% meer dan vorig jaar. Dat meldt Boerderij.nl. Lees verder

Record volume mest vervoerd

8 september 2016

In de eerste helft van 2016 werd in totaal een recordvolume van 18,12 miljoen ton mest over de weg vervoerd, een plus van 1,6% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt BoerenBusiness. Lees verder

80% van melkveebedrijven voerde mest af in 2015

16 juli 2016

Volgens de gebruiksnormen van 2015 produceerde 80% van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven heeft 98% een overproductie. In 2015 is het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot toegenomen door zowel een hogere stikstof- en fosfaatproductie in de mest als aanscherping van de gebruiksnormen. Dat schrijft het Compendium voor de Leefomgeving. Lees verder

Verplichte luchtwasser dreigt voor Duitse varkenshouder

21 juni 2016

Alle Duitse varkenshouders die nieuw willen bouwen voor meer dan 2.000 vleesvarkens of 750 zeugen zijn vanaf halverwege 2017 waarschijnlijk verplicht een luchtwasser te installeren. Lees verder

Mestverwerking Fryslân lanceert vvopoule.nl

15 april 2016

Mestverwerking Fryslân heeft vvopoule.nl gelanceerd, een webomgeving waar de veehouderijsector de mestverwerkingsplicht via een 24 uur-service volledig digitaal kan regelen. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Export fosfaat dierlijke mest in 2015 met 19% toegenomen

7 maart 2016

De export van fosfaat in dierlijke mest is in 2015 met 19% gestegen naar 38,15 miljoen kilogram. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl op basis van vervoerbewijzen dierlijke mest, zo meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

‘Monstername moet in praktijk makkelijker’

21 december 2015

LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) zijn tegen de voorstellen voor onafhankelijke monstername van vaste mest. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Handhaven mestregels kost miljoenen

15 december 2015

De toezicht op mestregels heeft de overheid in 2014 zo’n 27 miljoen euro gekost. Dat meldt Nieuwe Oogst. De kosten zijn met name door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de NVWA gemaakt. Lees verder

NVV opent Meldpunt Boetes Meststoffenwet

14 december 2015

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) wil inzicht krijgen in de boetes die varkenshouders vanaf de invoering van de nieuwe Meststoffenwet in 2007 hebben gekregen, als ze de mineralenbalans op hun bedrijf niet sluitend krijgen. Lees verder