Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Vier procent meer mesttransporten

23 november 2016

Tot en met september zijn er vier procent meer mesttransporten geweest. Het totale aantal lag op 813.398. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zo meldt AgriHolland. Lees verder

Mest scannen met Module Mest Analyse

16 november 2016

SIM Holland, importeur van mesttechniek, introduceert de Module Mest Analyse. Dat meldt Boerderij. Met de module kan varkens- en rundveemest gescand worden met behulp van NIR. Lees verder

Cumela: in 2017 voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikbaar

12 oktober 2016

LTO Nederland en Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) pleiten er voor om de percentages voor het fosfaatoverschot in dierlijke mest dat bedrijven verplicht moeten verwerken in 2017 niet te verhogen. Een van de argumenten betreft een tekort aan verwerkingscapaciteit. Lees verder

Landelijk dezelfde regels lozingen mestverwerkingsinstallaties

26 september 2016

In Zuid- en Oost-Nederland zijn mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk vanwege het grote mestoverschot door de intensieve veehouderij. Bij het verwerken van mest komt afvalwater vrij. Lees verder

Fosfaatexport mest 13 procent hoger

19 september 2016

De export van fosfaat in dierlijke mest is in het eerste halfjaar van 2016 gestegen naar ruim 21 miljoen kilo. Dat is 13% meer dan vorig jaar. Dat meldt Boerderij.nl. Lees verder

Record volume mest vervoerd

8 september 2016

In de eerste helft van 2016 werd in totaal een recordvolume van 18,12 miljoen ton mest over de weg vervoerd, een plus van 1,6% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt BoerenBusiness. Lees verder

80% van melkveebedrijven voerde mest af in 2015

16 juli 2016

Volgens de gebruiksnormen van 2015 produceerde 80% van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven heeft 98% een overproductie. In 2015 is het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot toegenomen door zowel een hogere stikstof- en fosfaatproductie in de mest als aanscherping van de gebruiksnormen. Dat schrijft het Compendium voor de Leefomgeving. Lees verder

Verplichte luchtwasser dreigt voor Duitse varkenshouder

21 juni 2016

Alle Duitse varkenshouders die nieuw willen bouwen voor meer dan 2.000 vleesvarkens of 750 zeugen zijn vanaf halverwege 2017 waarschijnlijk verplicht een luchtwasser te installeren. Lees verder

Mestverwerking Fryslân lanceert vvopoule.nl

15 april 2016

Mestverwerking Fryslân heeft vvopoule.nl gelanceerd, een webomgeving waar de veehouderijsector de mestverwerkingsplicht via een 24 uur-service volledig digitaal kan regelen. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Export fosfaat dierlijke mest in 2015 met 19% toegenomen

7 maart 2016

De export van fosfaat in dierlijke mest is in 2015 met 19% gestegen naar 38,15 miljoen kilogram. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl op basis van vervoerbewijzen dierlijke mest, zo meldt Boerderij Vandaag. Lees verder