Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Rij- en rusttijden mesttransport ook versoepeld

27 maart 2020

De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Dat meldt Cumela. Lees verder

Meer mest geëxporteerd in 2019

23 maart 2020

In 2019 exporteerde Nederland 2 procent meer mest in vergelijking met 2018. Dat meldt Nieuwe Oogst. In totaal werd er iets meer dan 3 miljoen ton mest de landsgrenzen over gebracht. Lees verder

RMH zelfrijdende voer- en mestschuif

5 december 2019

Uit de Israëlische fabriek waar de RMH-voermengwagens worden gebouwd is een opvallende zelfrijder gerold om het voer aan te schuiven. Het is een driewielige machine waarvan het enkele achterwiel stuurt, zodat scherp kan worden gedraaid. Lees verder

Mestfraude in België

21 mei 2019

Vlaamse veehouders knoeien op grote schaal met de verwerking van mest, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van De Standaard. (Half)lege vrachtwagens die rijden tussen boer en mestverwerker, moeten de indruk wekken dat de mest wel degelijk verwerkt wordt. In werkelijkheid lozen boeren die echter illegaal op het land. Lees verder

‘Kosten voor aflevering dikke fractie te hoog’

1 mei 2019

De procedure voor de aflevering van mest die als dikke fractie het erf afgaat, zijn te star en brengen te hoge kosten met zich mee. Daarover stelt VVD-Kamerlid Helma Lodders vragen aan minister Carola Schouten. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Exportpositie naar Frankrijk onder druk

10 april 2019

De NVWA heeft Cumela Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te worden geëxporteerd. Dat meldt Cumela. Lees verder

Export fosfaat dierlijke mest bleef achter bij 2017

22 maart 2019

Nederlandse bedrijven hebben in 2018 een totale hoeveelheid van ruim 3 miljoen ton mest geëxporteerd met daarin 34,3 miljoen kilo fosfaat en bijna 37,0 miljoen kilo stikstof. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mestoverschot niet meer naar Duitsland

5 december 2018

Het nationale fosfaatoverschot lag in 2017 op 47,7 mln kg De prognoses voor 2018 en 2019 zijn respectievelijk 45,8 en 46,0 miljoen kg. De verlaging van het overschot is lastig omdat de verwerkingscapaciteit en de export nauwelijks toenemen. Lees verder

Autonome mest- en instrooirobot MultiRob

1 oktober 2018

Prinzing GmbH komt naar Eurotier met een mestrobot die ook de boxen kan schoonmaken en instrooien. Het bedrijf noemt de machine MultiRob en ontvangt er een zilveren innovatiemedaille voor. Lees verder

Nieuwe regels import dierlijke mest

5 juni 2018

Met ingang van 25 juni 2018 zullen aanvragen voor de import van onbehandelde mest vanuit Duitsland alleen nog door de NVWA in behandeling worden genomen als hierop volledige en correcte registratienummers van de bedrijven van oorsprong zijn vermeld. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder