Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Emissiereductie in varkensstal mogelijk met bronaanpak

21 december 2020

Met bronaanpak waarbij de mest dagelijks uit de stal wordt verwijderd en een goede hokinrichting wordt toegepast is een forse reductie van de emissie van ammoniak en methaan bij biggen en vleesvarkens haalbaar. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mest nertsenbedrijven mag afgevoerd worden onder voorwaarden

14 juli 2020

Op een aantal nertsenhouderijen die niet besmet zijn met het coronavirus, dreigen problemen met de mestopslag. Lees verder

Minder export van mest naar Duitsland

22 juni 2020

In het eerste kwartaal van 2020 is voor bijna 8,22 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest geëxporteerd. Dat is bijna 9,5 procent minder dan in de vergelijkbare periode in 2019. Lees verder

Te weinig mest op Texel

16 april 2020

Vanwege de Corona-crisis vaart de boot naar Texel minder vaak en komen akkerbouwers mest tekort. Dat meldt Nieuwe Oogst. Vanwege het tekort wordt er extra kunstmest aangewend. Lees verder

Rij- en rusttijden mesttransport ook versoepeld

27 maart 2020

De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Dat meldt Cumela. Lees verder

Meer mest geëxporteerd in 2019

23 maart 2020

In 2019 exporteerde Nederland 2 procent meer mest in vergelijking met 2018. Dat meldt Nieuwe Oogst. In totaal werd er iets meer dan 3 miljoen ton mest de landsgrenzen over gebracht. Lees verder

RMH zelfrijdende voer- en mestschuif

5 december 2019

Uit de Israëlische fabriek waar de RMH-voermengwagens worden gebouwd is een opvallende zelfrijder gerold om het voer aan te schuiven. Het is een driewielige machine waarvan het enkele achterwiel stuurt, zodat scherp kan worden gedraaid. Lees verder

Mestfraude in België

21 mei 2019

Vlaamse veehouders knoeien op grote schaal met de verwerking van mest, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van De Standaard. (Half)lege vrachtwagens die rijden tussen boer en mestverwerker, moeten de indruk wekken dat de mest wel degelijk verwerkt wordt. In werkelijkheid lozen boeren die echter illegaal op het land. Lees verder

‘Kosten voor aflevering dikke fractie te hoog’

1 mei 2019

De procedure voor de aflevering van mest die als dikke fractie het erf afgaat, zijn te star en brengen te hoge kosten met zich mee. Daarover stelt VVD-Kamerlid Helma Lodders vragen aan minister Carola Schouten. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Exportpositie naar Frankrijk onder druk

10 april 2019

De NVWA heeft Cumela Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te worden geëxporteerd. Dat meldt Cumela. Lees verder