Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Emissiemetingen van stalvloeren kan eenvoudiger

8 februari 2013

De emissiemetingen van stalvloeren kan veel simpeler, aldus Hans Schiricke, eigenaar van meetbedrijf EnviVice. Veel bedrijven zijn afwachtend met het uitvoeren van metingen omdat ze bang zijn dat anderen hierop meeliften.
Lees verder

Regenwormen goed voor bodem, slecht voor milieu

6 februari 2013

Regenwormen staan bekend om het vermogen de bodemvruchtbaarheid te vergroten, maar nu blijkt uit studie dat deze beestjes ook bijdragen aan de uitstoot van methaan en lachgas. Lees verder

Veehouders kunnen broeikasgassen verminderen

6 februari 2013

Lagere emissies lijken haalbaar met de maatregelen, zoals het verbeteren van de mineralenkringlopen, het verlagen van het stikstofoverschot en het verbeteren van de voerefficiëntie. Lees verder

Ammoniak uitstoot met 50 tot 70 procent reduceren

20 december 2012

Aanen Stal totaal gaat een nieuw concept op de markt brengen van het Deense JH Agro om ammoniak te reduceren met behulp van Zuren in de mest. Een reductie van 50 procent bij rundvee en 70 procent bij varkens moet mogelijk zijn volgens de leverancier. Lees verder

Praktijkonderzoek naar gescheiden mest in ligbox

17 december 2012

Het gebruik van dikke fractie van gescheiden mest is onderzocht op drie melkveebedrijven. De economische aspecten, het welzijn, risico’s van uiergezondheid en melkkwaliteit en de beeldvorming werden onderzocht. Lees verder

Nieuw Handboek Melkveehouderij 2012 is uit

14 december 2012

Het handboek voor de melkveehouderij 2012 is uit met vernieuwde bemestingsadviezen, actuele N-Gebruiksnormen, informatie over mestopslag, schuimvorming op mest en actuele gegevens over mest uitrijden. Lees verder

Mineralenoverschot 2011 gedaald

14 december 2012

Voorlopige cijfers van 2011 laat zien dat ten opzichte van 2010 het fosforoverschot met 8 procent gedaald is, maar stijgen de overschotten van stikstof en kalium licht met 2 procent respectievelijk 4 procent. Lees verder

Bouwen zonder mestkelder

5 december 2012

Kelderloos bouwen bespaart geld, is emissiearm en je kunt verse mest scheiden. De fundering en het vloertype blijken echter een uitdaging. Lees verder

Fosfaatefficiëncy omhoog door voer

7 november 2012

Resultaten van een viertal studies van Wageningen UR duiden erop dat varkens die gevoerd worden met vochtrijke diervoeders 7 tot 16 procent meer P in hun lichaam vastleggen. Lees verder

Dierlijke mest en mineralen 2011

4 november 2012

Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. De productie van dierlijke mest en de uitscheiding van stikstof, fosfaat en kalium worden berekend door de standaardfactoren per diercategorie te vermenigvuldigen met het aantal dieren in de Landbouwtelling.
Dit rapport geeft een kort overzicht van de rekenmethodiek, de uitgangspunten die in 2011 zijn toegepast en de berekeningsresultaten. Lees verder