Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Derogatie voor Nederland zeer waarschijnlijk

25 maart 2014

Dat er in Nederland derogatie komt lijkt zeer waarschijnlijk nu de Europese Commissie het Nitraatcomité eind april gaat adviseren in te stemmen met de derogatie. Nederland zou dus weer zeker zijn van verruiming van de mestnormen voor de komende vier jaar. Lees verder

Dijkgraaf: Groei van mest komt van melkvee

4 februari 2014

De verwachte toename van het mestoverschot zal van de melkveehouderij afkomen. SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf stelt dat het niet logisch is om dierrechten voor pluimvee en varkens te handhaven. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Intermediairs zien mestverwerkingsplicht als kans

16 januari 2014

Intermediairs van mest zien de mestverwerkingsplicht die sinds 1 januari geldt vooral als een kans. Dat zegt Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij brancheorganisatie Cumela. Door de mestverwerkingsplicht hebben de mesthandelaren de mogelijkheid om klanten aan zich binden als ze die goed kunnen helpen bij het invulling geven aan de nieuwe regels. Lees verder

Mestoverschot niet alleen nadelig

25 november 2013

Het mestoverschot is een luxe want het levert uiteindelijk geld op. Dat zegt Agrifirm-topman Ruud Tijssens en voorzitter van het Mestinvesteringsfonds in weekblad Boerderij. Lees verder

‘Derogatie vervalt niet bij overschrijden mestnormen’

27 mei 2013

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de staatssecretaris van Economische Zaken vorige week in het ongelijk gesteld, toen deze een veehouderijbedrijf zijn derogatie wilde ontnemen nadat deze de bemestingsnormen had overschreden. Lees verder

Raad van State buigt zich over voorstel mestwet

2 mei 2013

De ministerraad heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe mestwet van staatssecretaris Sharon Dijksma goedgekeurd. Het is nu aan de Raad van State om op verzoek van Dijksma de wet in een spoedprocedure te behandelen. Lees verder

Grotere daling ammoniakemissie door voer- en managementmaatregelen

17 april 2013

Om te komen tot voldoende ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten in de programmatische aanpak stikstof (PAS), heeft het ministerie van Economische Zaken een daling van 10 kton ammoniakemissie in 2030 afgesproken met de landbouwsector. LTO heeft staatssecretaris Dijksma onlangs laten weten er vertrouwen in te hebben dat het gaat lukken deze daling tijdig te realiseren. Lees verder

Export varkensmest 2012 stijgt met 55 procent

27 maart 2013

Vorig jaar is er in totaal 528.694 ton varkensmest geëxporteerd. Dit is een stijging van 55 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Lees verder

Opbrengst-afhankelijke bemestingsmestnormen voor grasland: toekomstmuziek?

19 maart 2013

“Hoogproductieve bedrijven moeten meer mest en kunstmest op hun bedrijf kunnen gebruiken dan bedrijven met een lage productie per hectare. Dat stelt Oene Oenema, hoogleraar Nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid aan de Wageningen Universiteit. Hij verwacht dat er in de toekomst opbrengst-afhankelijke bemestingsmestnormen voor grasland komen. Lees verder

‘Melkveehouder die forfaitaire norm hanteert bemest royaal beneden de norm’

19 maart 2013

Melkveehouders die gebruik maken van de forfaitaire normen hebben grote kans dat zij beduidend minder stikstof en fosfaat op hun grond brengen dan de normen toelaten. De werkelijke gehaltes aan fosfaat en stikstofgehalten in de rundermest liggen vaak beduidend lager dat de door de overheid ingestelde normen. Die conclusie trekt loonwerker Anne Hoekstra uit het Friese Oosterzee. Hij bemonsterde vorig jaar de mest van 14 melkveehouderijbedrijven. Lees verder