Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Langzaam strengere emissienormen melkvee

23 september 2014

De norm voor ammoniakemissie vanuit nieuwe melkveestallen wordt de komende jaren aangescherpt van nu 12,2 tot 8,6 kilo per dierplaats per jaar vanaf 2018. Voor vleeskalveren tot 8 maanden gaat vanaf 2020 een norm gelden van 2,5 kilo per dierplaats per jaar. Dat meldt Boerderij. Lees verder

Uitrijden dierlijke mest mag tot en met 15 september

1 september 2014

Vanwege de natte weersomstandigheden mogen boeren enkele weken langer mest uitrijden op akkers en weilanden. De periode wordt met twee weken verlengd tot en met 15 september 2014. Lees verder

Ook NMV vraagt om verlenging uitrijdperiode

27 augustus 2014

Vanwege de regenval in juli en augustus en de door de natte omstandigheden onbegaanbare gronden in grote delen van het land heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken verzocht om de uitrijdperiode voor dierlijke mest op zand, klei en löss voor gras- en bouwland met 14 dagen te verlengen. Lees verder

LTO vraagt verlenging uitrijperiode

25 augustus 2014

LTO Nederland vraagt het ministerie van Economische Zaken om een verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest met twee weken. Er is daarover een brief gestuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

‘Aanbevelingen mestgassen opgepikt’

20 juni 2014

Een jaar na het tragische ongeluk met de mestsilo in het Friese Makkinga zijn diverse aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed opgepikt door verschillende partijen. Ook door Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Lees verder

Onderzoek naar nieuwe methoden om ammoniakemissie te beperken

27 mei 2014

Wageningen UR gaat samen met VIC Zegveld en Dairy Campus in veldproeven op grasland ervaring opdoen met een aantal nieuwe en innovatieve methoden van mest aanwenden. Doel is om de emissie extra te beperken ten opzichte van de standaard sleepvoetenmachine. Lees verder

Uitrijden besmette mest mede oorzaak Q-koorts

6 mei 2014

Het uitbreken van Q-koorts lijkt vaak samen te hangen met het uitrijden van besmette mest. Dat blijkt uit een ruimtelijke analyse van de Q-koorts-uitbraak van 2006-2010. Het onderzoek werd uitgevoerd door Alterra in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en de Universiteit Maastricht. Lees verder

Derogatie voor Nederland zeer waarschijnlijk

25 maart 2014

Dat er in Nederland derogatie komt lijkt zeer waarschijnlijk nu de Europese Commissie het Nitraatcomité eind april gaat adviseren in te stemmen met de derogatie. Nederland zou dus weer zeker zijn van verruiming van de mestnormen voor de komende vier jaar. Lees verder

Dijkgraaf: Groei van mest komt van melkvee

4 februari 2014

De verwachte toename van het mestoverschot zal van de melkveehouderij afkomen. SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf stelt dat het niet logisch is om dierrechten voor pluimvee en varkens te handhaven. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Intermediairs zien mestverwerkingsplicht als kans

16 januari 2014

Intermediairs van mest zien de mestverwerkingsplicht die sinds 1 januari geldt vooral als een kans. Dat zegt Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij brancheorganisatie Cumela. Door de mestverwerkingsplicht hebben de mesthandelaren de mogelijkheid om klanten aan zich binden als ze die goed kunnen helpen bij het invulling geven aan de nieuwe regels. Lees verder