Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Stuviet uit rioolwater in meststof voor mais

26 april 2019

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mag Holmel in Heythuysen digestaat drogen?

12 april 2019

De gemeente Leudal staat na klachten van omwonenden niet langer toe dat mestvergistingsbedrijf Holmel in Heythuysen digestaat droogt en verwerkt tot briketten. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Veehouderij Bathmen combineert mestvergisting met eendenkroosproductie

24 januari 2019

Eind 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie met mestverwerking opgeleverd. De installatie werd geplaatst op een veehouderijbedrijf in Bathmen. De installatie verwerkt mest tot een dikke fractie, een mineraalarme, dunne fractie en twee soorten kunstmestvervangers. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Agrarische sector werkt samen aan duurzame mestverwaarding

3 december 2018

Zes partijen uit de agrarische sector gaan samen met Wageninge UR per 1 januari samenwerken aan het innovatieprogramma Next Level mest Verwaarden. Dat meldt Agrifirm. Lees verder

Drijfmesttechniek heeft oplossing voor Floating Farm

15 oktober 2018

Drijfmesttechniek.nl heeft een oplossing gevonden voor de mestkringloop op de Floating Farm in Rotterdam. Op het drijvende melkveebedrijf zal een Keydollar mestscheider komen die de drijfmest van de koeien gaat scheiden. Lees verder

Twence mestverwaarding komt dichterbij

23 juli 2018

De provincie Overijssel wil meewerken aan de bouw van de mestverwaardinginstallatie van Twence. Daarvoor gaat de provincie een zogenoemde PIP, een bestemmingsplan, maken. Lees verder

Belgische vergisters in de problemen

11 juli 2018

In Vlaanderen neemt het aantal draaiende monovergisters in rap tempo af. Van de 76 installaties die op de piek in 2015 draaiden, zijn er nog 49 actief. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

Mestverwerkingsfabriek Roosendaal kreeg terecht vergunning

6 juni 2018

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal om vergunningen te verlenen voor het bouwen en in werking hebben van een biomineralenfabriek blijft in stand. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Alternatieven voor de luchtwasser

17 april 2018

Luchtwassers vangen in praktijk minder stank en ammoniak weg bij varkensstallen dan gedacht, bleek onlangs uit onderzoek van Wageningen University & Research. Andre Aarnink, onderzoeker Veehouderij en Milieu, zet de belangrijkste opties op een rijtje. Lees verder

Merensteyn zoekt afzet voor mineralenconcentraat

9 april 2018

Mestverwerkingsbedrijf Merensteyn van Mestac zoekt afzet voor het mineralenconcentraat dat in Ysselsteyn wordt geproduceerd. Dat meldt AgriHolland. Lees verder