Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

23 oktober 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Dat betekent, rekening houdend met meetonzekerheden, dat alle kippenmest met een gehalte fipronil vanaf 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. Lees verder

Vlaanderen verwerkt meer mest

22 september 2017

In Vlaanderen is in 2016 bijna 41,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt. Dat is 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit analyses van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, zo meldt Veeteelt.nl. Lees verder

Oss wil mestverwerking bedrijventerreinen blokkeren

21 september 2017

De gemeenteraad van Oss heeft woensdagavond 20 september besloten om een algeheel verbod in te stellen op de vestiging van mestverwerkingsbedrijven op de gemeentelijke bedrijventerreinen. Lees verder

Mestverwerking Fryslân verwerkt minder mest

18 september 2017

Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude heeft het afgelopen halfjaar minder mest verwerkt dan in de eerste zes maanden van 2016. De hoeveelheid kromp met ongeveer 40 procent tot 70.000 ton. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Lees verder

Plan voor covergister van 18 megawatt

11 september 2017

Energieleverancier Engie wil in samenwerking met 5 boeren die zich hebben georganiseerd in de organisatie De Groene Poort een covergistinginstallatie met een capaciteit van 18 megawatt realiseren in het Zeeuwse Rilland. Lees verder

Terugwinnen hoogwaardige stoffen uit mest nog niet rendabel

5 september 2017

Mest is niet alleen een afvalproduct, maar zit boordevol potentiële waardevolle componenten. Wageningen Livestock Research is bezig met de afronding van een onderzoek naar het terugwinnen van hoogwaardige stoffen uit mest. Lees verder

Geen uitstel AGR-GPS-plicht voor mestverwerker

24 augustus 2017

Mestverwerking Friesland krijgt geen uitstel voor de invoering van de AGR-GPS-plicht voor mesttransporten. Dat meldt Boerderij. Lees verder

“Verwerking van mest met fipronil vergt meer tijd”

21 augustus 2017

Op aanwijzing van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt sinds ruim een week bij energiecentrale BMC Moerdijk pluimveemest verwerkt, die het bestrijdingsmiddel fipronil bevat. Lees verder

Verwerking mest van fipronilbedrijven is kostbaar

16 augustus 2017

Pluimveehouders die getroffen zijn door een besmetting met het insecticide fipronil en die geen lid zijn van de coöperatie DEP betalen circa 40 euro per ton voor de mestafzet en -verwerking via BMC Moerdijk. Dat meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Minder verwerking bij SMG

15 augustus 2017

Het lukt Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) dit jaar niet om de hetzelfde aantal kuubs vleeskalvermest te verwerken als in 2016. Reden is de sterke stijging van het droge stofgehalte in de aangeleverde mest. De verwerkte hoeveelheid zal in 2017 overigens nog wel boven de 700.000 kuub liggen. Lees verder