Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Onderzoek naar mestverwerking in Deurne

3 mei 2023

De gemeente Deurne wil weten welke kansen er zijn om binnen de gemeente duurzame energie op te wekken door de vergisting van mest bij agrarische bedrijven. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Terughoudenheid tegenover organische meststoffen

26 april 2023

Verwerking van organisch restmateriaal zoals bermmaaisel, fijngemaakt snoeimateriaal, compost of dierlijke mest in landbouwgrond kan de bodemkwaliteit verbeteren. Het stimuleert het bodemleven en zorgt ervoor dat boeren hun land minder hoeven te bemesten en te irrigeren. Toch zijn veel boeren terughoudend. Lees verder

Bovaer heeft geen invloed op vergistingsproces

5 april 2023

DSM, FrieslandCampina en Agrifirm hebben een zes maanden durende praktijkproef met het methaanreducerende additief voor koeien Bovaer afgerond. De proef vond plaats op 158 melkveebedrijven. Lees verder

CNH Industrial investeert in biogas uit mest

21 maart 2023

CNH Industrial heeft een meerderheidsbelang verworven in het Britse bedrijf Bennamann. Bennamann houdt zich bezig met technieken voor het produceren van energie uit onder meer mest. Lees verder

Mestac heeft nog ruimte voor mestverwerking in Ysselsteyn

9 januari 2023

Mestafzetorganisatie Mestac heeft bij de mestverwerkingsfabriek Merensteyn in Ysselsteyn nog ruimte om overeenkomsten te sluiten voor het aanleveren van mest. Dat meldt Agriholland. Mestac werkt met overeenkomsten voor een periode van vijf jaar. Lees verder

Boetes in Vlaanderen voor niet naleven mestverwerkingsregels

23 november 2022

De Vlaamse Mestbank heeft dit jaar 94 landbouwers beboet omdat de mestverwerkingsplicht van 2020 niet voldoende is nageleefd. Dat meldt Vilt. Het aantal boeren in overtreding is, daalt daarmee wel voor het derde jaar op rij. In de voorgaande jaren ging het nog om respectievelijk 111 en 123 boeren die een boete in de bus kregen. Lees verder

GEA en N2 Applied werken samen aan mestbewerking

17 november 2022

GEA en N2 Applied gaan een strategisch partnerschap aan voor de productie en distributie van mestbewerkingsoplossingen voor de melkveehouderij. Dat meldt GEA op haar website. Lees verder

Vrees voor tekort aan mestverwerkingscapaciteit

25 oktober 2022

Het mestoverschot in fosfaat en stikstof is de laatste vijf jaar gehalveerd. Steeds meer mestverwerkers zien kansen in dagontmesting, mestvergisting en RENURE-productie. De komende jaren zal het overheidsbeleid de benodigde mestverwerkingscapaciteit bepalen. Ondanks dit vooruitzicht maken mestverwerkers zich zorgen. Langdurige vergunningstrajecten belemmeren de benodigde ontwikkelingen voor vernieuwing, uitbreiding of aanpassing van mestverwerkingsinstallaties. Lees verder

Subsidieregeling voor uitbreiding hoogwaardige mestverwerking

20 oktober 2022

Minister Adema van LNV wil zich sterk maken voor uitbreiding van de hoogwaardige mestverwerkingscapaciteit in Nederland en zal op korte termijn hier een subsidieregeling voor openen. Lees verder

Minder mest verwerkt in Vlaanderen

27 september 2022

Uit een enquête die het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft gehouden blijkt dat er in 2021 in Vlaanderen 39,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt. Dit betreft een cijfer inclusief de export van mest. De hoeveelheid stikstof stemt overeen met 4,3 miljoen ton mest. Ten opzichte van 2020 nam de verwerking gemeten in de hoeveelheid stikstof met bijna 8,3% af. Lees verder