Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

“Afzet varkensmest ongeveer 65 % “

23 mei 2018

De mestputten op varkensbedrijven raken vol door de moeizame afzet. Uit signalen van varkenshouders maakt de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) op dat de afzet dit voorjaar ongeveer 65% van het gemiddeld over de afgelopen 5 jaren was. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Vervoersverbod door vogelgriep in Biddinghuizen

11 december 2017

Om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen is er in Biddinghuizen een vervoersverbod ingesteld in een zone van 10 kilometer om het bedrijf dat vrijdag getroffen werd door vogelgriep. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant. Lees verder

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

23 oktober 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Dat betekent, rekening houdend met meetonzekerheden, dat alle kippenmest met een gehalte fipronil vanaf 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. Lees verder

Snel duidelijkheid over fipronilnormen voor pluimveemest

5 oktober 2017

Pluimveehouders krijgen zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de toepassing van fipronil-normen in mest. Dat heeft minister Kam van Economische Zaken toegezegd, zo meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Nieuwe Annaburger EcoTanker

2 oktober 2017

Het Duitse Annaburger komt naar Agritechnica met een nieuwe drie-assige mesttank. De zogenoemde LS 38.28 is lichter dan de voorganger en kan tot dertig kuub mest vervoeren. Lees verder

Mogelijkheden mestafzet van fipronil-geblokkeerde bedrijven

25 september 2017

Met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is overeenstemming bereikt over twee protocollen voor de afvoer van fipronil vrije mest van geblokkeerde pluimveebedrijven met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De protocollen hiervoor zijn voorbereid door AVINED in overleg met Cumela Nederland. Dat meldt Cumela. Lees verder

Mestafvoer fipronil-vrije stal geblokkeerde bedrijven weer mogelijk

6 september 2017

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een protocol goedgekeurd voor de afvoer van mest uit stallen waar geen fipronil is gebruikt op geblokeerde bedrijven. Het protocol is alleen van toepassing op die situaties waar alleen nog fipronil-vrije mest wordt geproduceerd. Er wordt nog gewerkt aan protocollen voor ingewikkelder bedrijfssituaties. Lees verder

Werkwijze afvoer pluimveemest

4 augustus 2017

De belangenbehartigers in de pluimveesector, het ministerie van Economische Zaken en de NVWA hebben met BMC Moerdijk afspraken gemaakt over de verbranding van pluimveemest afkomstig uit de pluimveestallen met te hoge gehaltes fipronil in de eieren. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder

Mestafvoer afgenomen in 2017

10 juli 2017

Tot en met juni 2017 is er minder mest afgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees verder

Mest en transport aangeboden op Mestportaal

2 juni 2017

Op de Vraag en Aanbod pagina van Mestportaal komen wekelijks kopers en verkopers samen. Lees verder