Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Export fosfaat dierlijke mest bleef achter bij 2017

22 maart 2019

Nederlandse bedrijven hebben in 2018 een totale hoeveelheid van ruim 3 miljoen ton mest geëxporteerd met daarin 34,3 miljoen kilo fosfaat en bijna 37,0 miljoen kilo stikstof. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mestoverschot niet meer naar Duitsland

5 december 2018

Het nationale fosfaatoverschot lag in 2017 op 47,7 mln kg De prognoses voor 2018 en 2019 zijn respectievelijk 45,8 en 46,0 miljoen kg. De verlaging van het overschot is lastig omdat de verwerkingscapaciteit en de export nauwelijks toenemen. Lees verder

Autonome mest- en instrooirobot MultiRob

1 oktober 2018

Prinzing GmbH komt naar Eurotier met een mestrobot die ook de boxen kan schoonmaken en instrooien. Het bedrijf noemt de machine MultiRob en ontvangt er een zilveren innovatiemedaille voor. Lees verder

Nieuwe regels import dierlijke mest

5 juni 2018

Met ingang van 25 juni 2018 zullen aanvragen voor de import van onbehandelde mest vanuit Duitsland alleen nog door de NVWA in behandeling worden genomen als hierop volledige en correcte registratienummers van de bedrijven van oorsprong zijn vermeld. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder

“Afzet varkensmest ongeveer 65 % “

23 mei 2018

De mestputten op varkensbedrijven raken vol door de moeizame afzet. Uit signalen van varkenshouders maakt de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) op dat de afzet dit voorjaar ongeveer 65% van het gemiddeld over de afgelopen 5 jaren was. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Vervoersverbod door vogelgriep in Biddinghuizen

11 december 2017

Om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen is er in Biddinghuizen een vervoersverbod ingesteld in een zone van 10 kilometer om het bedrijf dat vrijdag getroffen werd door vogelgriep. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant. Lees verder

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

23 oktober 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Dat betekent, rekening houdend met meetonzekerheden, dat alle kippenmest met een gehalte fipronil vanaf 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. Lees verder

Snel duidelijkheid over fipronilnormen voor pluimveemest

5 oktober 2017

Pluimveehouders krijgen zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de toepassing van fipronil-normen in mest. Dat heeft minister Kam van Economische Zaken toegezegd, zo meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Nieuwe Annaburger EcoTanker

2 oktober 2017

Het Duitse Annaburger komt naar Agritechnica met een nieuwe drie-assige mesttank. De zogenoemde LS 38.28 is lichter dan de voorganger en kan tot dertig kuub mest vervoeren. Lees verder

Mogelijkheden mestafzet van fipronil-geblokkeerde bedrijven

25 september 2017

Met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is overeenstemming bereikt over twee protocollen voor de afvoer van fipronil vrije mest van geblokkeerde pluimveebedrijven met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De protocollen hiervoor zijn voorbereid door AVINED in overleg met Cumela Nederland. Dat meldt Cumela. Lees verder