Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

23 oktober 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Dat betekent, rekening houdend met meetonzekerheden, dat alle kippenmest met een gehalte fipronil vanaf 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. Lees verder

Snel duidelijkheid over fipronilnormen voor pluimveemest

5 oktober 2017

Pluimveehouders krijgen zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de toepassing van fipronil-normen in mest. Dat heeft minister Kam van Economische Zaken toegezegd, zo meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Nieuwe Annaburger EcoTanker

2 oktober 2017

Het Duitse Annaburger komt naar Agritechnica met een nieuwe drie-assige mesttank. De zogenoemde LS 38.28 is lichter dan de voorganger en kan tot dertig kuub mest vervoeren. Lees verder

Mogelijkheden mestafzet van fipronil-geblokkeerde bedrijven

25 september 2017

Met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is overeenstemming bereikt over twee protocollen voor de afvoer van fipronil vrije mest van geblokkeerde pluimveebedrijven met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De protocollen hiervoor zijn voorbereid door AVINED in overleg met Cumela Nederland. Dat meldt Cumela. Lees verder

Mestafvoer fipronil-vrije stal geblokkeerde bedrijven weer mogelijk

6 september 2017

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een protocol goedgekeurd voor de afvoer van mest uit stallen waar geen fipronil is gebruikt op geblokeerde bedrijven. Het protocol is alleen van toepassing op die situaties waar alleen nog fipronil-vrije mest wordt geproduceerd. Er wordt nog gewerkt aan protocollen voor ingewikkelder bedrijfssituaties. Lees verder

Werkwijze afvoer pluimveemest

4 augustus 2017

De belangenbehartigers in de pluimveesector, het ministerie van Economische Zaken en de NVWA hebben met BMC Moerdijk afspraken gemaakt over de verbranding van pluimveemest afkomstig uit de pluimveestallen met te hoge gehaltes fipronil in de eieren. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder

Mestafvoer afgenomen in 2017

10 juli 2017

Tot en met juni 2017 is er minder mest afgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees verder

Mest en transport aangeboden op Mestportaal

2 juni 2017

Op de Vraag en Aanbod pagina van Mestportaal komen wekelijks kopers en verkopers samen. Lees verder

Van Dam: e-CMR onvoldoende betrouwbaar

23 februari 2017

De Tweede Kamer vroeg de regering onlangs in een aangenomen motie die was ingediend door het CDA en de SGP om in overleg met de sector naast het AGR/GPS-systeem ook ruimte te bieden voor de alternatieve registratiemethode e-CMR bij de … Lees verder

Exporteur verwerkte mest? Verplicht AGR/GPS

23 december 2016

Exporteurs van vaste verwerkte mest worden verplicht om per 1 januari 2017 hun transportmateriaal uit te rusten mest AGR/GPS. Cumela Nederland is zeer verbaasd dat deze verplichting per 1 januari 2017 al ingaat, zo laat het op de website weten. Lees verder