Onderwerp: Nieuws

Mest uitrijden in 2022

10 januari 2022

Mest kan in verschillende perioden worden uitgereden. Wanneer dat mag hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondtype de mest wordt uitgereden. De uitrijperiodes zijn hetzelfde als in voorgaande jaren. … Lees verder

Aangezuurde drijfmest reduceert ammoniakemissie

6 januari 2022

De eerste resultaten van het Duitse project “GülleBest”, gefinancierd door het Duitse ministerie van landbouw, tonen aan dat aangezuurde drijfmest de ammoniakemissie tot 55 procent kan verminderen. Lees verder

Ammoniakemissie verminderen met doorlaatbare tegelvloer

27 december 2021

Op Dairy Campus wordt momenteel onderzoek gedaan naar meerdere oplossingen om in melkveestallen de emissie van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Eén van de mogelijke oplossingen is een Zeraflex doorlaatbare tegelvloer. Lees verder

Minder ammoniakvorming door micro-organismen in varkensstal

24 december 2021

De uitstoot van ammoniak en geur in varkensstallen kan leiden tot overlast voor de omgeving. In de proeftuin ‘beperken emissie ammoniak’ is een veldonderzoek uitgevoerd naar de reductie van deze emissies. Bijzonder hieraan is het toepassen van een vernevelingssysteem dat Regeneratieve micro-organismen in de stal brengt. Lees verder

24 meter brede Bomech sleepvoetbemester

22 december 2021

Machinebouwer Bomech uit Albergen (Ov.) introduceert de 24 meter brede Trac-Pack sleepvoetbemester voor zelfrijdende mesttanks. De bemester was er al met werkbreedtes van 12, 15, 18 en 21 meter. Lees verder

Nieuwe aandrijving voor Vogelsang Xsplit mestscheider

14 december 2021

De Xsplit schroefpers-mestscheider van Vogelsang heeft een nieuwe aandrijving. De aandrijving is nu gemonteerd aan de afvoerzijde en niet meer aan de kant waar de mest de scheider in komt. Lees verder

Drijfmest uitrijden op bouwland vanaf 15 maart

13 december 2021

Het uitrijden van drijfmest en dunnen fractie uit dierlijke mest op bouwland mag in 2022 op 15 maart van start gaan. Voorheen was dat 15 februari. Lees verder

Coalitie: Mest niet langer als afvalproduct zien

9 december 2021

Coalitiepartijen hebben afgelopen week de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om in het nieuwe mestbeleid mest niet langer als afvalproduct te zien, maar als bron voor een goede evenwichtsbemesting. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Samenstelling mest verschilt per scheidingstechniek

7 december 2021

De samenstelling van de dikke en dunne fractie van rundveedrijfmest verschilt per scheidingstechniek die werd toegepast. Op Dairy Campus zijn verschillende soorten mestfracties op verschillende manieren in vaten opgeslagen om een indicatie te krijgen welke uitwerking dit heeft op de emissies van broeikasgassen en ammoniak tijdens de opslag. Lees verder

Meer ruimte voor verwerkte dierlijke mest?

1 december 2021

Tijdens de Europese Landbouw- en Visserijraad van 15 november heeft Nederland aan de Europese Commissie gevraagd om het gebruik van verwerkte dierlijke mest toe te staan vanwege de huidige hoge prijzen voor industriële meststoffen. Ook heeft Nederland verzocht om de Nitraatrichtlijn hierop aan te passen. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. Lees verder