Onderwerp: Nieuws

Tips voor graslandbemesting

12 juli 2022

Een goede bemesting van het grasland zorgt voor een betere gewasopbrengst en lagere kunstmestkosten. Een zorgvuldige uitvoering helpt bovendien enorm om de ammoniakemissie te reduceren. Daarom geeft Verantwoorde Veehouderij vijf tips voor een optimale mesttoediening. Lees verder

Minder mest op grasland in Duitsland

11 juli 2022

De Duitse deelstaten hebben ingestemd met aanpassingen in de mestwetgeving. Dat meldt AgriHolland. Onze Oosterburen zijn daartoe gedwongen om aan hoge boetes vanuit de Europese Unie te ontkomen. Lees verder

Besluit derogatie waarschijnlijk na zomerreces

5 juli 2022

Minister Henk Staghouwer heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het besluit over derogatie waarschijnlijk niet voor het zomerreces valt. Verder laat Staghouder weten dat de derogatiegesprekken met Brussel uiterst moeizaam verlopen.  Lees verder

CBS: Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

4 juli 2022

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021. Dat is ruim 18 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en bijna 7 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse … Lees verder

Onderzoek naar mestfraude in Tongeren

30 juni 2022

Het bedrijf Biopower in het Belgische Tongeren en een zusterbedrijf in Geel worden genoemd als spil in een mestfraudezaak. Het bedrijf zou hebben gesjoemeld hebben bij de monsternames. Hierdoor zou het bedrijf illegaal digestaat hebben afgevoerd. Dit meldt het parket van Belgisch Limburg.  Lees verder

Boete voor overtreding Meststoffenwet verlaagd

14 juni 2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verlaagt een voor overtreding van de Meststoffenwet opgelegde boete van ruim 234.000 euro. De minister van LNV legde die boete op in 2017 en de boete was definitief doordat de veehouder te laat bezwaar maakte. Lees verder

Stikstofbeleid: 200 lopende rechtszaken

8 juni 2022

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde op woensdag 25 mei een overzicht naar de Tweede Kamer van de lopende juridische procedures tegen het stikstofbeleid van het Rijk en de provincies. Het gaat om bijna 200 zaken. Lees verder

Onderzoek naar toevoegen magnesiumchloride aan mest

27 mei 2022

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten opdracht te verlenen aan Dairy Campus voor onderzoek naar het toevoegen van magnesiumchloride aan de mest als maatregel om de ammoniakemissie uit veehouderijstallen te beperken. Lees verder

Twence bouwt CO2-afvanginstallatie

13 mei 2022

De bouw van de CO2-afvanginstallatie van Twence in Hengelo is dinsdag 10 mei officieel begonnen. Twence werkt bij de realisatie samen met het Noorse bedrijf Aker Carbon Capture dat beschikt over een milieuvriendelijke CO2-afvangtechnologie. Lees verder

Bemest op z’n best: ideeën gezocht

9 mei 2022

Heb je een idee dat bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie bij het uitrijden van mest? Dien dit idee dan nu in. Bemest op z’n Best helpt indieners van kansrijke ideeën bij de toetsing en doorontwikkeling van hun innovatie. Lees verder