Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Minder uitspoeling door akkerranden

12 december 2012

CLM heeft in het rapport drie type randen beschreven waarmee waterkwaliteit- en biodiversiteitsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn getoetst op de inpasbaarheid in de agrarische praktijk. Lees verder

Nieuw natriumadvies voor smakelijk najaarsgras

29 augustus 2012

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft een nieuw natriumadvies voor grasland opgesteld. Het advies is nu niet meer alleen gebaseerd op natrium in de bodem, maar ook op de hoeveelheid kalium en magnesium en op de kaliumbemesting. Kalium en magnesium werken immers de natriumopname tegen.
Lees verder

Goede opbrengst begint bij een goede bodem

20 juni 2012

Een goede kwaliteit en opbrengst van gewassen begint bij een goede bodem. In het project bodembreed worden verschillende aspecten van het bodemleven belicht. Lees verder

Mestbeleid tast bodemvruchtbaarheid niet aan

14 juni 2012

Er is geen effect van het mestbeleid op de bodemvruchtbaarheid vastgesteld. Ook voor de nabije toekomst verwacht het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) vanuit het mestbeleid geen problemen met bodemvruchtbaarheid. Gewasresten zijn in de meeste bouwplannen een veel grotere bron van organische stof dan dierlijke mest, blijkt uit onderzoek van Alterra. Lees verder

Veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid tijdens open dag Rusthoeve

14 juni 2012

Tijdens de open dag op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat zijn er rondleidingen langs de proefvelden, maar ook workshops met aandacht voor bodemvruchtbaarheid en organische meststoffen. Lees verder

Bodemvruchtbaarheid is sluipmoordenaar

11 juni 2012

Bij het huidige landbouwbeleid kunnen er tekorten ontstaan aan organische stof en voedingsstoffen. Je merkt dit niet van vandaag op morgen, aldus Hans Huijbers die aangeeft dat het beleid een soort sluipmoordenaar is. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere opbrengsten en mindere bewerkbaarheid van de grond. Lees verder

Biobrandstoffen vergen teveel van fosfaatvoorraad

4 juni 2012

Momenteel wordt 2 procent van de wereldwijde fosfaatproductie gebruikt voor het bijmengen in brandstoffen. Dit zal de komende jaren gaan stijgen door de verplichte bijmenging van biobrandstoffen in diesel en benzine. Volgens onderzoekers Lars Hein en Rik Leemans zijn er betere alternatieven voor biobrandstoffen zoals wind, zon en biogas. Lees verder

Belangrijke aspecten over bodemvruchtbaarheid

30 mei 2012

Om voedsel te kunnen produceren is een goede bodemvruchtbaarheid een vereiste. In deze publicatie wordt naast de basis van bodemvruchtbaarheid ook de wetgeving en de nieuwe ontwikkelingen behandeld in 30 vragen en antwoorden. Lees verder

Wereldwijd 40% minder fosfaat nodig

4 april 2012

Het wereldwijde fosfaattekort is minder erg dan eerst werd aangenomen, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR. Als we efficienter omgaan met de beschikbare fosfaat in de bodem is er 40 procent minder fosfaat nodig dan voorheen werd aangenomen. Lees verder

Ontheffing stuifdekbestrijding met rundveemest

30 maart 2012

Akkerbouwers in de veenkolonien mogen vanaf 12:00 uur vrijdagmiddag 30 maart rundveedrijfmest gebruiken als antistuifdek. Lees verder