Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Minder mest verwerkt in Vlaanderen

27 september 2022

Uit een enquête die het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft gehouden blijkt dat er in 2021 in Vlaanderen 39,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt. Dit betreft een cijfer inclusief de export van mest. De hoeveelheid stikstof stemt overeen met 4,3 miljoen ton mest. Ten opzichte van 2020 nam de verwerking gemeten in de hoeveelheid stikstof met bijna 8,3% af. Lees verder

Stikstofprobleem oplossen: monovergisting cruciaal

9 augustus 2022

Monomestvergisting is een cruciaal onderdeel van de oplossing voor de stikstof- en milieuproblematiek waarmee de veehouderij nu wordt geconfronteerd. In combinatie met een stikstofstripper blijft een veehouderij over waarbij de emissies van methaan en ammoniak meer dan gehalveerd zijn, stelt project-accountmanager Harm Wientjes van DLV Advies. Lees verder

Twence bouwt CO2-afvanginstallatie

13 mei 2022

De bouw van de CO2-afvanginstallatie van Twence in Hengelo is dinsdag 10 mei officieel begonnen. Twence werkt bij de realisatie samen met het Noorse bedrijf Aker Carbon Capture dat beschikt over een milieuvriendelijke CO2-afvangtechnologie. Lees verder

Naast mest ook restproducten in vergister Bio Energy

29 april 2022

Naast mest gaat Bio Energy Coevorden ook restproducten uit de voedsel- en vleesindustrie gebruiken om groen gas te produceren. Toen het bedrijf begon, was mest nog een van de belangrijkste bronnen. Lees verder

Pijpleiding voor biotmethaan

21 maart 2022

De Coöperatie IJskoud in de regio Denekamp heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een tien kilometer lange pijpleiding waardoor biomethaan wordt getransporteerd. Het gas wordt geproduceerd in biovergisters op zes melkveebedrijven. Lees verder

Twence start mestvergisting in Zenderen

19 maart 2022

Varkensmest verwerken tot groen gas en nieuwe grondstoffen. Dat is het doel van de nieuwe mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen. Met de levering van de eerste varkensmest kan het vergistingsproces van de installatie van Twence opgestart worden. Lees verder

Nieuw verdienmodel: gebruik dunne fractie als kunstmest

14 maart 2022

Naar schatting scheiden er in Nederland 5000 veehouders drijfmest in een dunne en dikke fractie. RVO kent de dunne fractie al een hoger werk coëfficiënt in de mestboekhouding toe en erkent daarmee de kunstmestwerking van dit product. Door veehouders nu ontheffing te geven dit product direct in te zetten als kunstmest in plaats van dierlijke mest daalt de kunstmestbehoefte op de Nederlandse markt en wordt er indirect bespaard op gas en CO2. Lees verder

Merensteyn verwerkt minder mest in 2021

4 maart 2022

Mestverwerker Merensteyn heeft in 2021 15.000 ton minder mest verwerkt dan een jaar eerder. Dat is volgens het bedrijf te wijten aan de sanering van de varkenshouderij. Lees verder

Nieuwe aandrijving voor Vogelsang Xsplit mestscheider

14 december 2021

De Xsplit schroefpers-mestscheider van Vogelsang heeft een nieuwe aandrijving. De aandrijving is nu gemonteerd aan de afvoerzijde en niet meer aan de kant waar de mest de scheider in komt. Lees verder

Samenstelling mest verschilt per scheidingstechniek

7 december 2021

De samenstelling van de dikke en dunne fractie van rundveedrijfmest verschilt per scheidingstechniek die werd toegepast. Op Dairy Campus zijn verschillende soorten mestfracties op verschillende manieren in vaten opgeslagen om een indicatie te krijgen welke uitwerking dit heeft op de emissies van broeikasgassen en ammoniak tijdens de opslag. Lees verder