Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Elektrisch zuiveren van mest

15 oktober 2019

In Oss is een proefinstallatie klaar om stikstof uit mest op te werken naar hoogwaardige kunstmest. Dat meldt AgriHolland. De opstelling is ontwikkeld door N.E.W.B.I.E.S. Lees verder

Gedroogde mest in box bevat hoger kiemgetal

7 oktober 2019

Verse gedroogde mest in de ligbox bevat meer kiemen dan materiaal als stro en zaagsel. Dat meldt Melkvee.nl op basis van nieuwe inzichten van de Universiteit van Gent. Lees verder

Mestvergister Wijster: bouw start oktober

11 juli 2019

In Wijster wordt op het bedrijventerrein ETP in oktober gestart met de bouw van een mestvergingsinstallatie. Dat meldt AgriHolland. De vergunningen zouden allemaal binnen zijn. Lees verder

1,7 miljoen ton compost geproduceerd in 2018

27 juni 2019

In totaal is in Nederland in 2018 ongeveer 1,7 miljoen ton compost geproduceerd. Deze hoeveelheid ligt iets lager dan in voorgaande jaren. Oorzaak van deze afname ligt vooral bij de toegenomen verontreinigingen in gft-afval waardoor een grotere hoeveelheid niet composteerbare residuen ontstaat. Dat meldt de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR). Lees verder

Twence heeft 25 procent van volume varkensmest gecontracteerd

27 mei 2019

Varkenshouders zijn voorzichtig met het intekenen voor het verwerken van mest via de installatie die afvalverwerker Twence in Zenderen wil gaan realiseren. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Dikke fractie mag in Vlaamse ligbox

30 april 2019

De bezwaren om dikke fractie als ligboxenstrooisel te gebruiken, zijn er niet meer in Vlaanderen. Dat meldt Veeteelt.nl. Eind vorig jaar werd er al goedkeuring verleend door het landbouwministerie, maar het Belgische voedselagentschap FAVV hield de goedkeuring onder voorbehoud. Lees verder

Stuviet uit rioolwater in meststof voor mais

26 april 2019

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mag Holmel in Heythuysen digestaat drogen?

12 april 2019

De gemeente Leudal staat na klachten van omwonenden niet langer toe dat mestvergistingsbedrijf Holmel in Heythuysen digestaat droogt en verwerkt tot briketten. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Veehouderij Bathmen combineert mestvergisting met eendenkroosproductie

24 januari 2019

Eind 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie met mestverwerking opgeleverd. De installatie werd geplaatst op een veehouderijbedrijf in Bathmen. De installatie verwerkt mest tot een dikke fractie, een mineraalarme, dunne fractie en twee soorten kunstmestvervangers. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Agrarische sector werkt samen aan duurzame mestverwaarding

3 december 2018

Zes partijen uit de agrarische sector gaan samen met Wageninge UR per 1 januari samenwerken aan het innovatieprogramma Next Level mest Verwaarden. Dat meldt Agrifirm. Lees verder