Berichten over Wetgeving

Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking

26 april 2022

Ondernemers met plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen of die een bestaande installatie willen aanpassen kunnen bij deze investeringen aanspraak maken op subsidie van de overheid via de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking. De aanvraagperiode opent naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. Lees verder

‘Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet’

21 april 2022

Minister van de Wal voor Natuur en Stikstof heeft deze week een nieuwe lijst van 100 bedrijven met de hoogste ammoniakemissie in Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een tweede versie nadat bij een eerder versie onjuiste emissiefactoren voor veehouderijstallen waren gebruikt. BoerBurgerBeweging heeft sterke aanwijzingen dat de cijfers in de gecorrigeerde lijst opnieuw niet kloppen. Lees verder

Nieuwe evaluatie Meststoffenwet in 2024

11 april 2022

De Meststoffenwet zal in 2024 opnieuw worden geëvalueerd. Via de evaluatie kan de effectiviteit van de wet- en regelgeving uit het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn vroegtijdig in beeld wordt gebracht. Lees verder

Stoppende veehouder in Gelderland mag stikstofruimte overdragen

2 februari 2022

Vanaf 9 februari 2022 mag een Gelderse veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt 70% van de gebruikte stikstofruimte overdragen aan een ander. Gedeputeerde Staten van Gelderland passen de beleidsregels aan, waardoor deze vorm van extern salderen ook in Gelderland mogelijk is. Lees verder

Zorgen in akkerbouwsector over extra maatregelen actieprogramma

26 januari 2022

De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de aanvullende maatregelen op het zevende actieprogramma Nitraatrichtling die minister Staghouwer van LNV heeft aangekondigd. Dat meldt Brancheorganisatie Akkerbouw. Lees verder

PAS-meldingen moeten openbaar

20 januari 2022

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 19 januari. Lees verder

Coalitie: Mest niet langer als afvalproduct zien

9 december 2021

Coalitiepartijen hebben afgelopen week de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om in het nieuwe mestbeleid mest niet langer als afvalproduct te zien, maar als bron voor een goede evenwichtsbemesting. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Groene stroomsubsidies onder vuur in Vlaanderen

27 november 2021

Na gerechtelijke acties bij mestverwerkende bedrijven liggen de groene stroomsubsidies voor mestvergistingsinstallaties onder vuur in het Vlaams parlement. Daarover schrijft De Standaard. Eerder stelde ook de Nederlandse Tweede Kamer de SDE++ voor mestvergisting ter discussie. Lees verder

Adviesbureau ontduikt regels in mesthuishouding

1 november 2021

Actief meedenken bij het ontduiken van wettelijk regels voor de mesthuishouding. Dat wordt een adviesbureau uit het Limburgse Heythuysen verweten door het Openbaar Ministerie. Dat meldt NU.nl. Lees verder

Richtlijn nodig voor bemesten in Natura 2000-gebied

4 oktober 2021

Minister Schouten van LNV moet een richtlijn met een deugdelijke juridische basis opstellen voor wat er wordt verstaan onder ‘bestaand gebruik’ met het oog op de vergunningsplicht van veehouders die vee weiden of bemesten in de omgeving van een Natura 2000-gebied. Lees verder