Berichten over Wetgeving

Coalitie: Mest niet langer als afvalproduct zien

9 december 2021

Coalitiepartijen hebben afgelopen week de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om in het nieuwe mestbeleid mest niet langer als afvalproduct te zien, maar als bron voor een goede evenwichtsbemesting. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Groene stroomsubsidies onder vuur in Vlaanderen

27 november 2021

Na gerechtelijke acties bij mestverwerkende bedrijven liggen de groene stroomsubsidies voor mestvergistingsinstallaties onder vuur in het Vlaams parlement. Daarover schrijft De Standaard. Eerder stelde ook de Nederlandse Tweede Kamer de SDE++ voor mestvergisting ter discussie. Lees verder

Adviesbureau ontduikt regels in mesthuishouding

1 november 2021

Actief meedenken bij het ontduiken van wettelijk regels voor de mesthuishouding. Dat wordt een adviesbureau uit het Limburgse Heythuysen verweten door het Openbaar Ministerie. Dat meldt NU.nl. Lees verder

Richtlijn nodig voor bemesten in Natura 2000-gebied

4 oktober 2021

Minister Schouten van LNV moet een richtlijn met een deugdelijke juridische basis opstellen voor wat er wordt verstaan onder ‘bestaand gebruik’ met het oog op de vergunningsplicht van veehouders die vee weiden of bemesten in de omgeving van een Natura 2000-gebied. Lees verder

Grote mestfraudezaak in rechtbank Amsterdam

21 september 2021

Negentien verdachten in een grote mestfraudezaak wordt in acht zittingsdagen in de rechtbank van Amsterdam behandeld. De zaak gaat om de verdenking van het mengen van restafval met mest. Justitie verdenkt de negentien ervan miljoenen kilo’s vervuilde mest op Nederlandse en Duitse percelen te hebben gedumpt. Lees verder

Dwangsom voor afvoeren gier met houtmeel

10 september 2021

Everhage B.V. voerde tijdens de sloop van een groot aantal varkenstallen een partij mest deels als bouw- en sloopafval af. Daarvoor voegde Everhage B.V. houtmeel aan de gier toe om het makkelijker te kunnen vervoeren. Lees verder

Nieuw Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit opgesteld

26 juli 2021

In opdracht van de Strategische Milieukamer is het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit opgesteld. Dat meldt AgriHolland. In totaal zijn daarin 9 vormen van de milieucriminaliteit beschreven, waaronder mestfraude. Lees verder

Wachten op vergunning? Dan geen handhaving

13 juli 2021

Het verzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment te handhaven tegen veehouderijen die geen vergunning (Wet op natuurbescherming) hebben wordt door de provincie Gelderland niet ingewilligd. Dat meldt Omroep Gelderland. Lees verder

Stikstofdepositie berekenen op vaste afstandsgrens

13 juli 2021

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Handhaving mestbeleid bemoeilijkt door coronamaatregelen

6 juli 2021

De handhavind door de NVWA werd in 2020 bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Dat meldt minister Schouten aan de Tweede Kamer. Als gevolg daarvan zijn er minder processen verbaal opgemaakt dan een jaar eerder. Lees verder