Berichten over Wetgeving

Derogatie voor Vlaanderen niet zeker

28 december 2022

Volgens de Vlaamse Landmaatschappij moet Vlaanderen er rekening mee houden dat er geen misschien geen derogatie komt in 2023. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Realtime vervoersbewijs dierlijke mest vanaf 1 januari 2023

13 december 2022

Vervoerders van mest moeten vanaf 1 januari gebruik maken van een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierelijke mest (rVDM). Daarmee geven de transporteurs voor het vervoer al veel gegevens door.  Lees verder

Boetes in Vlaanderen voor niet naleven mestverwerkingsregels

23 november 2022

De Vlaamse Mestbank heeft dit jaar 94 landbouwers beboet omdat de mestverwerkingsplicht van 2020 niet voldoende is nageleefd. Dat meldt Vilt. Het aantal boeren in overtreding is, daalt daarmee wel voor het derde jaar op rij. In de voorgaande jaren ging het nog om respectievelijk 111 en 123 boeren die een boete in de bus kregen. Lees verder

Fosfaat- en stikstofexcretie overschrijden plafond niet

21 november 2022

De fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel over 2022 zal de huidige nationale en sectorale productieplafonds niet overstijgen. Dat is de verwachting op basis van kwartaalcijfers die het CBS berekent op verzoek van minister Adema. Lees verder

‘Concept derogatiebeschikking gaat er anders uitzien’

19 juli 2022

Minister Staghouwer van LNV verwacht dat de Europese Commissie aan het Nitraatcomité een concept voor een derogatiebeschikking zal voorleggen voor de periode 2022-2025 die er anders uit gaat zien dan de beschikking voor de periode tot eind 2021. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Lees verder

Minder mest op grasland in Duitsland

11 juli 2022

De Duitse deelstaten hebben ingestemd met aanpassingen in de mestwetgeving. Dat meldt AgriHolland. Onze Oosterburen zijn daartoe gedwongen om aan hoge boetes vanuit de Europese Unie te ontkomen. Lees verder

Besluit derogatie waarschijnlijk na zomerreces

5 juli 2022

Minister Henk Staghouwer heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het besluit over derogatie waarschijnlijk niet voor het zomerreces valt. Verder laat Staghouder weten dat de derogatiegesprekken met Brussel uiterst moeizaam verlopen.  Lees verder

CBS: Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

4 juli 2022

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021. Dat is ruim 18 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en bijna 7 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse … Lees verder

Onderzoek naar mestfraude in Tongeren

30 juni 2022

Het bedrijf Biopower in het Belgische Tongeren en een zusterbedrijf in Geel worden genoemd als spil in een mestfraudezaak. Het bedrijf zou hebben gesjoemeld hebben bij de monsternames. Hierdoor zou het bedrijf illegaal digestaat hebben afgevoerd. Dit meldt het parket van Belgisch Limburg.  Lees verder

Boete voor overtreding Meststoffenwet verlaagd

14 juni 2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verlaagt een voor overtreding van de Meststoffenwet opgelegde boete van ruim 234.000 euro. De minister van LNV legde die boete op in 2017 en de boete was definitief doordat de veehouder te laat bezwaar maakte. Lees verder