Berichten over Wetgeving

Wachten op vergunning? Dan geen handhaving

13 juli 2021

Het verzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment te handhaven tegen veehouderijen die geen vergunning (Wet op natuurbescherming) hebben wordt door de provincie Gelderland niet ingewilligd. Dat meldt Omroep Gelderland. Lees verder

Stikstofdepositie berekenen op vaste afstandsgrens

13 juli 2021

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Handhaving mestbeleid bemoeilijkt door coronamaatregelen

6 juli 2021

De handhavind door de NVWA werd in 2020 bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Dat meldt minister Schouten aan de Tweede Kamer. Als gevolg daarvan zijn er minder processen verbaal opgemaakt dan een jaar eerder. Lees verder

Eind dit jaar moet actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn ingediend

30 juni 2021

Om te blijven voldoen aan de voorwaarden van de Europese Nitraatrichtlijn, moet eind dit jaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie zijn ingediend. Lees verder

Extern salderen stikstofruimte nog niet in trek

17 mei 2021

Er wordt nog maar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om stikstofruimte voor een vergunning binnen de Natuurbeschermingswet te verkrijgen via extern salderen. Dat blijkt uit een inventarisatie die het ministerie van LNV maakte bij de provincies, zo meldt AgriHolland. Lees verder

Geen verplichte mestverwerking voor bedrijven met grond?

30 april 2021

De regering moet, in de verdere uitwerking van het nieuwe mestbeleid, een derde, privaat spoor opnemen waarin deels afzet op eigen grond en deels verwerking op basis van vraaggestuurde mestbewerking mogelijk blijft. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Nulmeting van huidige Nederlandse mestsituatie

22 april 2021

De regering moet, vooruitlopend op de verdere uitwerking van een nieuw mestbeleid, een nulmeting uitwerken van de huidige situatie, en de Tweede Kamer bij het eerstvolgende informatiemoment informeren over de concrete invulling daarvan. Dat meldt AgriHolland. Een motie van VVD, … Lees verder

Derogatie na 2022 niet vanzelfsprekend

12 april 2021

De derogatie die Nederland heeft om meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest te mogen uitrijden op grasland, is voor de periode vanaf 2022 niet vanzelfsprekend. Dat meldt minister Schouten aan de Tweede Kamer. Lees verder

Sleepvoet toegestaan op klei- en veengrond

18 januari 2021

De sleepvoetbemester mag in 2021 op klei- en veengrond worden ingezet, mits de mest met water verdund wordt. Dat meldt Cumela. Lees verder

Digitale mestbon in voorjaar 2022

28 december 2020

De invoering van de realtime verantwoording voor het vervoer van dierlijke mest (rVDM) gebeurt in fases. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Een brede invoering van de digitale mestbon wordt in het voorjaar van 2022 voorzien. Lees verder