Berichten over Wetgeving

CBS: Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

4 juli 2022

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021. Dat is ruim 18 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en bijna 7 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse … Lees verder

Onderzoek naar mestfraude in Tongeren

30 juni 2022

Het bedrijf Biopower in het Belgische Tongeren en een zusterbedrijf in Geel worden genoemd als spil in een mestfraudezaak. Het bedrijf zou hebben gesjoemeld hebben bij de monsternames. Hierdoor zou het bedrijf illegaal digestaat hebben afgevoerd. Dit meldt het parket van Belgisch Limburg.  Lees verder

Boete voor overtreding Meststoffenwet verlaagd

14 juni 2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verlaagt een voor overtreding van de Meststoffenwet opgelegde boete van ruim 234.000 euro. De minister van LNV legde die boete op in 2017 en de boete was definitief doordat de veehouder te laat bezwaar maakte. Lees verder

Stikstofbeleid: 200 lopende rechtszaken

8 juni 2022

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde op woensdag 25 mei een overzicht naar de Tweede Kamer van de lopende juridische procedures tegen het stikstofbeleid van het Rijk en de provincies. Het gaat om bijna 200 zaken. Lees verder

Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking

26 april 2022

Ondernemers met plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen of die een bestaande installatie willen aanpassen kunnen bij deze investeringen aanspraak maken op subsidie van de overheid via de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking. De aanvraagperiode opent naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. Lees verder

‘Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet’

21 april 2022

Minister van de Wal voor Natuur en Stikstof heeft deze week een nieuwe lijst van 100 bedrijven met de hoogste ammoniakemissie in Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een tweede versie nadat bij een eerder versie onjuiste emissiefactoren voor veehouderijstallen waren gebruikt. BoerBurgerBeweging heeft sterke aanwijzingen dat de cijfers in de gecorrigeerde lijst opnieuw niet kloppen. Lees verder

Nieuwe evaluatie Meststoffenwet in 2024

11 april 2022

De Meststoffenwet zal in 2024 opnieuw worden geëvalueerd. Via de evaluatie kan de effectiviteit van de wet- en regelgeving uit het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn vroegtijdig in beeld wordt gebracht. Lees verder

Stoppende veehouder in Gelderland mag stikstofruimte overdragen

2 februari 2022

Vanaf 9 februari 2022 mag een Gelderse veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt 70% van de gebruikte stikstofruimte overdragen aan een ander. Gedeputeerde Staten van Gelderland passen de beleidsregels aan, waardoor deze vorm van extern salderen ook in Gelderland mogelijk is. Lees verder

Zorgen in akkerbouwsector over extra maatregelen actieprogramma

26 januari 2022

De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de aanvullende maatregelen op het zevende actieprogramma Nitraatrichtling die minister Staghouwer van LNV heeft aangekondigd. Dat meldt Brancheorganisatie Akkerbouw. Lees verder

PAS-meldingen moeten openbaar

20 januari 2022

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 19 januari. Lees verder