Berichten over Wetgeving

Ammoniakemissie vanuit de landbouw nam in 3 jaar met 6,4% af

13 april 2023

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft het RIVM gevraagd de emissie voor ammoniak en stikstofoxiden van 2018 en van 2021 als het meest recente emissiejaar inzichtelijk te maken. De totale emissie van ammoniak in 2021 bedroeg 122,1 kiloton en was 5,9% lager dan in 2018. Vanuit de landbouw was de ammoniakemissie 107,9 kiloton. Dat betekent een reductie met 6,4% in vergelijking tot 2018. Lees verder

Akkoord over stikstofbeleid in Vlaanderen

13 maart 2023

De Vlaamse regering heeft vrijdag 10 maart een akkoord bereikt over het te voeren stikstofbeleid. Er wordt een gelijkwaardige behandeling in het toekomstige vergunningenkader voor landbouw en industrie verzekerd vanaf 2025. Vanaf dan zullen landbouwers ook het extern salderen kunnen toepassen. Lees verder

Onafhankelijke monstername goed op orde in 2021

8 februari 2023

De naleving van de voorwaarden voor de uitvoering van mestbemonsteringen lijkt in 2021 goed op orde te zijn. Dat meldt de NVWA. Het aantal inspecties was in dat jaar na een periode van beperkingen weer terug op het niveau van eerdere jaren. Lees verder

Toch bufferstroken in 2023

25 januari 2023

Naar eigen zeggen heeft minister Adema een inschattingsfout gemaakt en daardoor zijn bufferstroken langs sloten toch dit jaar al verplicht. Dat werd afgelopen week bekend.  Lees verder

Adema stuurt wijziging Besluit gebruik meststoffen naar Eerste en Tweede Kamer

12 januari 2023

Minister Adema van LNV heeft het besluit voor wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Lees verder

Regels voor bemonstering derogatie gewijzigd

4 januari 2023

De regels voor bemonstering zijn voor bedrijven die meedoen aan derogatie per 1 januari 2023 gewijzigd. Dat meldt Eurofins. De oppervlakte van een perceel binnen één grondmonsters mag voortaal maximaal 5 hectare bedragen. Lees verder

Derogatie voor Vlaanderen niet zeker

28 december 2022

Volgens de Vlaamse Landmaatschappij moet Vlaanderen er rekening mee houden dat er geen misschien geen derogatie komt in 2023. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Realtime vervoersbewijs dierlijke mest vanaf 1 januari 2023

13 december 2022

Vervoerders van mest moeten vanaf 1 januari gebruik maken van een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierelijke mest (rVDM). Daarmee geven de transporteurs voor het vervoer al veel gegevens door.  Lees verder

Boetes in Vlaanderen voor niet naleven mestverwerkingsregels

23 november 2022

De Vlaamse Mestbank heeft dit jaar 94 landbouwers beboet omdat de mestverwerkingsplicht van 2020 niet voldoende is nageleefd. Dat meldt Vilt. Het aantal boeren in overtreding is, daalt daarmee wel voor het derde jaar op rij. In de voorgaande jaren ging het nog om respectievelijk 111 en 123 boeren die een boete in de bus kregen. Lees verder

Fosfaat- en stikstofexcretie overschrijden plafond niet

21 november 2022

De fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel over 2022 zal de huidige nationale en sectorale productieplafonds niet overstijgen. Dat is de verwachting op basis van kwartaalcijfers die het CBS berekent op verzoek van minister Adema. Lees verder