Berichten over Wetgeving

Stoppende veehouder in Gelderland mag stikstofruimte overdragen

2 februari 2022

Vanaf 9 februari 2022 mag een Gelderse veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt 70% van de gebruikte stikstofruimte overdragen aan een ander. Gedeputeerde Staten van Gelderland passen de beleidsregels aan, waardoor deze vorm van extern salderen ook in Gelderland mogelijk is. Lees verder

Zorgen in akkerbouwsector over extra maatregelen actieprogramma

26 januari 2022

De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de aanvullende maatregelen op het zevende actieprogramma Nitraatrichtling die minister Staghouwer van LNV heeft aangekondigd. Dat meldt Brancheorganisatie Akkerbouw. Lees verder

PAS-meldingen moeten openbaar

20 januari 2022

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 19 januari. Lees verder

Coalitie: Mest niet langer als afvalproduct zien

9 december 2021

Coalitiepartijen hebben afgelopen week de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om in het nieuwe mestbeleid mest niet langer als afvalproduct te zien, maar als bron voor een goede evenwichtsbemesting. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Groene stroomsubsidies onder vuur in Vlaanderen

27 november 2021

Na gerechtelijke acties bij mestverwerkende bedrijven liggen de groene stroomsubsidies voor mestvergistingsinstallaties onder vuur in het Vlaams parlement. Daarover schrijft De Standaard. Eerder stelde ook de Nederlandse Tweede Kamer de SDE++ voor mestvergisting ter discussie. Lees verder

Adviesbureau ontduikt regels in mesthuishouding

1 november 2021

Actief meedenken bij het ontduiken van wettelijk regels voor de mesthuishouding. Dat wordt een adviesbureau uit het Limburgse Heythuysen verweten door het Openbaar Ministerie. Dat meldt NU.nl. Lees verder

Richtlijn nodig voor bemesten in Natura 2000-gebied

4 oktober 2021

Minister Schouten van LNV moet een richtlijn met een deugdelijke juridische basis opstellen voor wat er wordt verstaan onder ‘bestaand gebruik’ met het oog op de vergunningsplicht van veehouders die vee weiden of bemesten in de omgeving van een Natura 2000-gebied. Lees verder

Grote mestfraudezaak in rechtbank Amsterdam

21 september 2021

Negentien verdachten in een grote mestfraudezaak wordt in acht zittingsdagen in de rechtbank van Amsterdam behandeld. De zaak gaat om de verdenking van het mengen van restafval met mest. Justitie verdenkt de negentien ervan miljoenen kilo’s vervuilde mest op Nederlandse en Duitse percelen te hebben gedumpt. Lees verder

Dwangsom voor afvoeren gier met houtmeel

10 september 2021

Everhage B.V. voerde tijdens de sloop van een groot aantal varkenstallen een partij mest deels als bouw- en sloopafval af. Daarvoor voegde Everhage B.V. houtmeel aan de gier toe om het makkelijker te kunnen vervoeren. Lees verder

Nieuw Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit opgesteld

26 juli 2021

In opdracht van de Strategische Milieukamer is het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit opgesteld. Dat meldt AgriHolland. In totaal zijn daarin 9 vormen van de milieucriminaliteit beschreven, waaronder mestfraude. Lees verder