Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Mest inkuilen levert waardvolle meststof op

20 maart 2015

Inkuilen van mest en dikke fractie levert een waardevolle meststof op en is goed voor het milieu. Dat meldt Boerderij. Het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) constateerde dat inkuilen en gecontroleerd bewaarproces is, waarbij verlies van kostbare meststof en organische stof beperkt blijft. Lees verder

Onderzoek: Aeromix dringt ammoniakemissie met 50 procent terug

16 maart 2015

Dagelijks mest mengen met luchtbellen levert een flinke vermindering aan ammoniakemissie op, zo blijkt uit onderzoek van Livestock Research. Het Aeromix-systeem van Bos Ecosystems levert een reductie van 51 procent. Lees verder

‘Inkuilen mest levert waardevolle meststof op’

9 maart 2015

Inkuilen van mest en dikke fractie levert een waardevolle meststof op en is goed voor het milieu. Dat meldt Boerderij op basis van onderzoek van het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Lees verder

Nieuwe methode voor schoonmaken mestopslag

3 maart 2015

Appel Tank Cleaning (ATC) heeft in samenwerking met de brandweer een nieuwe methode ontwikkeld om een mestopslag van buiten schoon te maken. Met de nieuwe methode is de veiligheid gewaarborgd, zo meldt ATC. Lees verder

Dorkelsysteem maakt mest homogeen en dunner

5 februari 2015

Mestdorkel.nl, onderdeel van loonbedrijf Hoekstra Flowers uit Tytsjerk, is het eerste loonbedrijf in Nederland dat met een mestdorkelsysteem werkt. Het systeem is in Denemarken ontwikkeld door Lars Leth van Biotech Innovation APS. Lees verder

Aardbevingschade aan mestkelder bepalen met protocol

5 december 2014

Een op de agrarische sector toegesneden protocol gaat ervoor zorgen dat aardbevingsschade aan mestkelders vastgesteld en gecompenseerd kan worden door de NAM. Dat meldt LTO Nederland. Met het protocol wordt perspectief geboden aan de agrarische sector, die ook getroffen wordt door de gevolgen van aardbevingen. Lees verder

E-learning over gevaren van mestgassen

27 oktober 2014

Cumela Nederland heeft een interactieve e-learning ontwikkeld om leerlingen, werknemers en werkgevers in de agrarische sectoren zo goed mogelijk te informeren over de gevaren van mestgassen. Lees verder

‘Bewaar dierlijke mest voor volgend jaar’

19 augustus 2014

Voor een goede mestbenutting en gebruik van de normen voor werking coëfficiënten van stikstof in dierlijke mest pleit de CBGV voor het in de opslag houden van mest tot volgende jaar. Voldoende mestopslagcapaciteit is daarbij een vereiste. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Mestkelders gebruikt als drugsdump

11 augustus 2014

Honderden liters drugsafval zijn gedumpt in mestkelders van veehouderijbedrijven in Noord-Brabant. De chemische producten worden vermengd met mest en uitgereden over akkers. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

‘Geen nieuwe regels mestilo’s’

29 april 2014

De regelgeving rond de veiligheid van mestsilo’s wordt niet aangepast. Minister Lodewijk Asscher heeft dat gemeld aan de Tweede Kamer. Zo meldt Nieuwe Oogst. Asscher reageert op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het dodelijk ongeval, vorige zomer, met een mestsilo in Makkinga. De minister kan zich vinden in de conclusies en de aanbevelingen van de Raad. Lees verder