Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

‘Dierlijke mest blijft dierlijke mest’

27 september 2016

Dierlijke mest blijft dierlijke mest, en ook het digestaat dat overblijft nadat bijvoorbeeld stalmest vergist en verwerkt is, moet beschouwd worden als dierlijke mest. Dat stelt de Vlaamse minister Schauvliege van Omgeving, natuur en landbouw. Lees verder

Kunstmestproducenten Potash en Agrium fuseren

15 september 2016

De Canadese kunstmestproducenten Agrium en Potash gaan fuseren. Lees verder

Technische problemen voor mestverwerking Merensteyn

26 augustus 2016

De mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn stapt mestafzetcoöperatie Mestac weer af van een Oostenrijks methode waarvoor gekozen was. Dat meldt Nieuwe Oogst. De verwerkingsmethode gaf te veel problemen. Lees verder

Veehouder eist 105.000 euro planschade vanwege mestverwerking

4 augustus 2016

Een melkveehouder uit Oijen eist een planschadevergoeding van 104.740 euro van de gemeente Oss. Dat meldt het Brabants Dagblad. Lees verder

Omgeving mestvergisters in Friesland wil onderzoek

19 juli 2016

Omwonenden van mestvergisters in Friesland pleiten voor onderzoek naar de gezondheidseffecten van de gassen die vrijkomen uit mestvergisters en bij het uitrijden van digestaat. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Beerepoot brengt Majestro 1800 naar Nederland

16 juli 2016

De firma Beerepoot uit het Duitse Leer komt met de mestscheider Majestro 1800 naar Nederland. De opbrengst van de scheider ligt tussen de 0,8 tot 1,2 kuub droge stof per uur bij de verwerking van rundveemest. Lees verder

Pilot Project NIR mestanalyse afgerond

11 juli 2016

De Nederlandse mestwetgeving vereist dat van iedere vracht mest die tussen bedrijven wordt getransporteerd, een laboratoriumanalyse wordt gemaakt. Sinds 2015 neemt Veenhuis uit Raalte deel aan het Pilot project van RVO, waarin wordt onderzocht of NIR (Nabij InfraRood) analysetechniek een alternatief voor de verplichte laboratoriumanalyse kan zijn. Lees verder

Nieuwe installatie voor mestverwerking

20 juni 2016

Strocon uit Aalten heeft een nieuwe mestverwerkingsinstallatie ontwikkeld, die varkens- of rundveemest compleet verwerkt. Dat meldt PigBusiness. Het bedrijf houdt zich hoofdzakelijk bezig met de verwerking van afvalstromen, veelal voor de agrarische sector. Lees verder

Intermediairs twijfelen aan mestplan POV

6 juni 2016

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hoopt een grotere hand te krijgen in verwerking, afzet en handel van mest om de kosten voor varkenshouders terug te dringen. Intermediairs twijfelen aan de plannen van de POV. Dat meldt BoerenBusiness. Lees verder

Doorbraak in dossier mestbewerking in Brabant

4 juni 2016

In Brabant is een doorbraak bereikt tussen agrarische, burger- en milieuorganisatie over mestbewerking en de omvang van de veestapel. De provincie Noord-Brabant meldt dat dialoog een aanzet heeft gegeven voor het herstel van vertrouwen rond de veehouderij en de deelnemers aan de dialoog willen dit graag verder opbouwen. Dat meldt BoerenBusiness. Lees verder