Berichten over Wetgeving

Mestbeleid wellicht aangepast door droogte

1 december 2020

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van LNV een advies uitgebracht over hoe structureel omgegaan kan worden met droogte in het mestbeleid om effecten van droogte op de waterkwaliteit te voorkomen. Lees verder

Eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie?

22 oktober 2020

De Europese Commissie is van mening dat zij bevoegd is op grond van de Nitraatrichtlijn ook voorwaarden te stellen om de depositie van ammoniak terug te dringen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de SGP. Lees verder

Mest op maisland mag vanaf 15 maart

20 oktober 2020

Mest uitrijden op maisland mag in 2021 vanaf 15 maart. Dat heeft Minister Schouten bekend gemaakt. In een eerder besluit stond de datum op 1 april. Lees verder

Ontwikkeling KeurMest vertraagd

29 september 2020

De ontwikkeling van KeurMest en de Mineralen Manager is vertraagd. Dat meldt Cumela. Lees verder

Subsidie op waterbassins voor verdunnen mest

22 september 2020

Het aanleggen van een waterbassin is in 2021 en de jaren erna subsidiabel. Als een van de maatregelen om ammoniakemissie terug te dringen heeft het kabinet daarvoor in 2021 21 miljoen euro en de twee jaren daarna 42 miljoen euro uitgetrokken. Lees verder

15 september: laatste dag mest uitrijden op bouwland

15 september 2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast. Lees verder

Teleurstelling bij Cumela om Besluit gebruik meststoffen

3 september 2020

Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Cumela Nederland laat weten teleurgesteld te zijn in dit besluit. Lees verder

Inventarisatie PAS-meldingen duurt langer

14 augustus 2020

Ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan zijn met oog op legalisering binnen de de Wet op natuurbescherming benaderd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om gegevens over het bedrijf aan te leveren. De deadline hiervoor was 14 augustus 2020, maar deze termijn is uitgesteld tot 1 oktober 2020. Lees verder

Derogatie aanvragen tot en met 4 september

12 augustus 2020

Bedrijven die in 2020 gebruik willen maken van een derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden kunnen daar van 3 augustus tot en met 4 september een vergunning voor aanvragen. Lees verder

Derogatie: sleepvoet alleen bij maximum buitentemperatuur van 20 graden

24 juni 2020

Tijdens het Nitraatcomité hebben de Europese lidstaten ingestemd met de verlenging van de Nederlandse derogatie. Dat meldt minister Carola Schouten. Er zijn door de Europese Commissie wel aanvullende eisen gesteld. Lees verder