Onderwerp: Nieuws

Verdunnen drijfmest verlaagt ammoniakverliezen

2 juni 2020

Het verdunnen van drijfmest met water verlaagt de ammoniakverliezen en kan vooral onder droge omstandigheden de benutting van mest verbeteren. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Verplichting rijenbemesting in mais van de baan

19 mei 2020

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. Lees verder

VIDEO: Nieuwe Slootsmid bemester voor Groene Weidemeststof

12 mei 2020

Machinebouwer Slootsmid heeft een nieuwe 12 meter brede bemester gebouwd voor het aanwenden van Groene Weidemeststof. De bemester maakt onderdeel uit van het project Kunstmestvrije Achterhoek. Lees verder

Structurele aanpak stikstof

11 mei 2020

Het kabinet heeft eind april de structurele aanpak stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Landbouwcollectief ziet zijn zorgen bevestigd. Het CDA is gematigd positief. Lees verder

Kali uit dierlijke mest in mais is voldoende

6 mei 2020

Sinds voorjaar 2019 is een nieuw bemestingsadvies voor kali in snijmais beschikbaar. Voor opbrengsten van 16 of 20 ton droge stof per hectare is 160 of 200 kg kali per hectare nodig. Kali uit een dierlijke mestgift van 30-35 m3 per hectare is meestal voldoende. Dat meldt Bemestingsadvies.nl. Lees verder

Omwonenden vechten vergunning mestverwerking Asten aan

4 mei 2020

Omwonenden en de Stichting Mens, Dier en Peel vechten de vergunning voor mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten aan. Lees verder

LTO: vrees voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak

30 april 2020

Het kabinet kondigt in het kader van het stikstofbeleid een investering van 5 miljard euro tot 2030 aan. Een groot deel van dat bedrag is bedoeld voor natuurverbetering, een substantieel deel gaat naar ondernemers in de landbouw die stoppen. Slechts een beperkt deel is gericht innovatie en emissiereductie in de bedrijfsvoering van boeren. Lees verder

Verhoogde voerboxen voor lagere ammoniakemissie

20 april 2020

Met een aantal maatregelen kan de ammoniakemissie in een bestaande ligboxenstal met circa eenderde worden teruggebracht. Bijzonder zijn de verhoogde voerboxen aan het voerhek. Lees verder

Te weinig mest op Texel

16 april 2020

Vanwege de Corona-crisis vaart de boot naar Texel minder vaak en komen akkerbouwers mest tekort. Dat meldt Nieuwe Oogst. Vanwege het tekort wordt er extra kunstmest aangewend. Lees verder

Behandeling zaak Twence mestverwerking uitgesteld

10 april 2020

Opnieuw is er vertraging voor de mestverwerkingsinstallantie van Twence in Zenderen. De Raad van State heeft besloten de bezwaarzitting uit te stellen. Dat meldt Tubantia. Lees verder