Onderwerp: Nieuws

Eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie?

22 oktober 2020

De Europese Commissie is van mening dat zij bevoegd is op grond van de Nitraatrichtlijn ook voorwaarden te stellen om de depositie van ammoniak terug te dringen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de SGP. Lees verder

Mestbewerking mag op bedrijventerrein Oss

22 oktober 2020

De gemeente Oss mag niet via een bijzondere bepaling in het bestemmingsplan mestbewerking op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer onmogelijk maken. Zo meldt AgriHolland. De Raad van State heeft uitspraak gedaan op woensdag 21 oktober. De gemeente wilde een dergelijke activiteit voorkomen, de provincie Noord-Brabant wilde deze optie openhouden. Lees verder

Mest op maisland mag vanaf 15 maart

20 oktober 2020

Mest uitrijden op maisland mag in 2021 vanaf 15 maart. Dat heeft Minister Schouten bekend gemaakt. In een eerder besluit stond de datum op 1 april. Lees verder

Onderzoek naar mestscheiding bij de bron

19 oktober 2020

Op Dairy Campus is 5 oktober gestart met onderzoek naar mestscheiding bij de bron. Drie systemen die toegepast kunnen worden in bestaande stallen worden vergeleken met een gangbare ligboxenstal met roostervloer. Lees verder

Zoektocht naar nieuwe aanwendingstechnieken van mest

6 oktober 2020

Werkgroep ‘Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening’ is op zoek naar nieuwe aanwendingstechnieken van mest. Dat meldt Nieuwe Oogst. De werkgroep zoekt daarom creatieve boeren, machinebouwers, loonwerkers of andere techneuten die willen meedenken. Lees verder

40 kuubs mestcontainer met geïntegreerde haspel

1 oktober 2020

Het in dit jaar opgerichte Duitse bedrijf Kleutec introduceert een 40 kuubs mestcontainer met een geïntegreerde haspel. Op die haspel ligt 500 meter slang met een diameter van 125 mm voor het sleepslang bemesten. Lees verder

Ontwikkeling KeurMest vertraagd

29 september 2020

De ontwikkeling van KeurMest en de Mineralen Manager is vertraagd. Dat meldt Cumela. Lees verder

Subsidie op waterbassins voor verdunnen mest

22 september 2020

Het aanleggen van een waterbassin is in 2021 en de jaren erna subsidiabel. Als een van de maatregelen om ammoniakemissie terug te dringen heeft het kabinet daarvoor in 2021 21 miljoen euro en de twee jaren daarna 42 miljoen euro uitgetrokken. Lees verder

15 september: laatste dag mest uitrijden op bouwland

15 september 2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast. Lees verder

Fliegl komt met rijenbemester die ook schoffelt

15 september 2020

Door de toegenomen populariteit van mechanische onkruidbestrijding in Duitsland ontwikkelde Fliegl de Dexter rijenbemester die ook kan schoffelen. Lees verder