Onderwerp: Nieuws

Tips voor bemesting van grasland

14 mei 2019

Nu de eerste snede voor veel melkveehouders bijna in de kuil zit, loont het de moeite om aandacht te besteden aan de bemesting van de tweede snede. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Mestprijs lijkt te stabiliseren

9 mei 2019

Mondjesmaat wordt er nog wat mest verreden, maar de topdrukte is wel voorbij. Dat blijkt uit een rondgang langs handelaren. Mede door de relatieve rust lijkt de mestprijs stabiel. Lees verder

Illegale bemestingen in Bergeijk

7 mei 2019

De Keersop heeft een teeltvrije zone van 5 meter. Tijdens een veldcontrole van handhavers van waterschap De Dommel bleek deze teeltvrije zone in Bergeijk niet te zijn aangehouden. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

‘Mestbeleid moet beter en eenvoudiger’

6 mei 2019

De rijksoverheid wil naar een ander, beter en eenvoudiger mestbeleid. Dat herziene beleid moet minder regeldruk opleveren voor ondernemers, maar ook leiden tot een betere waterkwaliteit, een betere bodemgezondheid en de mogelijkheid om kringlooplandbouw te realiseren. Dat meldt GroenKennisnet. Lees verder

Oplossing voor gasvorming onder dichte vloer

2 mei 2019

Drijfmesttechniek.nl gaat de markt op met een beluchtingssysteem voor bestaande en nieuwe mestkelders. Het systeem gaat gevaarlijke gasontwikkeling tegen. Lees verder

‘Kosten voor aflevering dikke fractie te hoog’

1 mei 2019

De procedure voor de aflevering van mest die als dikke fractie het erf afgaat, zijn te star en brengen te hoge kosten met zich mee. Daarover stelt VVD-Kamerlid Helma Lodders vragen aan minister Carola Schouten. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Dikke fractie mag in Vlaamse ligbox

30 april 2019

De bezwaren om dikke fractie als ligboxenstrooisel te gebruiken, zijn er niet meer in Vlaanderen. Dat meldt Veeteelt.nl. Eind vorig jaar werd er al goedkeuring verleend door het landbouwministerie, maar het Belgische voedselagentschap FAVV hield de goedkeuring onder voorbehoud. Lees verder

Stuviet uit rioolwater in meststof voor mais

26 april 2019

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Geen mest in de mestsilo

23 april 2019

De gemeente Smallingerland legt de eigenaar van een mestsilo aan de Kletten een preventieve last onder dwangsom op, om te voorkomen dat hij de mestsilo gaat gebruiken. Dat meldt de Drachtster Courant. Lees verder

‘KunstMest 4.0’ gepresenteerd

17 april 2019

In Den Haag heeft Meststoffen Nederland de visie KunstMest 4.0 gepresenteerd. Dat meldt Nieuwe Oogst. De belangenorganisatie voor mestdistributeurs en producenten beoogt een meer circulaire benadering van bemesting. Lees verder