Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Waterkwaliteit op open teelt bedrijven en de relatie met bodem- en bemestingsvariabelen : resultaten van het project Telen met toekomst, 2000-2004

24 juni 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Variatie in afvoer nutriënten binnen Telen met Toekomst : een verkenning bij consumptieaardappel en prei

24 juni 2011

De variatie in afvoer van nutriënten binnen Telen met Toekomst is onderzocht. Gekeken is in welke mate de hierin geregistreerde afvoer hoger is dan gemiddeld. In dit rapport worden de resultaten van deze analyse, beperkt tot consumptieaardappelen en prei, kort weergegeven Lees verder

Hoe geïntegreerd teelt u uien?

23 juni 2011

Tijdens de landelijke uiendag (2005) van het Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC) te Colijnsplaat hebben ruim 100 bezoekers de Telen met toekomst vragenlijst over de geïntegreerde uienteelt beantwoord. In deze publicatie worden de belangrijkste uitkomsten op een rij gezet voor wat betreft de zaaiuien Lees verder

Stikstoftrappen bij teeltopvolging bloemkool-prei

20 juni 2011

Resultaten van onderzoek bevestigen dat het (band)- en rijenbemestingsadvies voor vroege bloemkool en prei voldoet Lees verder

Stikstofbemestingsproef knolvenkel vroege teelt 2004 : advies voldoet, rijenbemesting geeft meerwaarde

20 juni 2011

Onderzoek naar de bruikbaarheid van het stikstofbemestingsadvies van het Duitse KNS-systeem (Kulturgegleitende Nmin Sollwerte-system) voor venkel en naar het effect van rijenbemesting op de opbrengst Lees verder

Rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen bij prei

20 juni 2011

In deze proef wordt onderzocht of andere meststoffen de positieve eigenschapen van de meststof Entec 26 benaderen of overtreffen. Bij de beoordeling van de verschillende meststoffen is het belangrijk na te gaan bij welke toepassing er het langst ammonium wordt gemeten op de plaats waar de rijenbemesting werd uitgevoerd. In tabellen en figuren gegevens over teeltverloop en proefopzet, gewasbeoordeling, oogstgegevens, minerale stikstofanalyse Lees verder

Resultaten pleiten voor toediening organische stof : meerjarige proef organische bemesting – andijvie herfstteelt 2009

20 juni 2011

In 2006 werd gestart met een meerjarige proef met organische bemesting. Er werden toen vier organische bemestingen toegepast aan tien ton organische stof per hectare. Elke twee jaar wordt dezelfde bemesting herhaald. De organische meststoffen die in deze proef zijn opgenomen zijn champignonmest, GFT-compost, groencompost, en boerderijcompost. Lees verder

Warmte en regen geeft explosie van N-mineraal

17 juni 2011

Door de hoge temperaturen in april en mei is de bodem flink opgewarmd en in combinatie met de neerslag van afgelopen weekend is de kans groot dat de hoeveelheid N-mineraal explosief stijgt.
Lees verder

Tekort aan Kalium geeft droogtestress

17 juni 2011

Uit onderzoeken van Blgg blijkt dat in de maand mei ruim 80% van de percelen met een zeer geringe hoeveelheid plantbeschikbare kalium kampten. Met droogte is dat zeer nadelig omdat Kalium bijdraagt aan de droogteresistentie van de gewassen. Lees verder

Thema: Aardbeien

17 juni 2011

Vijf uiteenlopende onderwerpen komen aan bod binnen het thema ‘Aardbeien’, te weten; 1. Rassen gespiegeld aan Elsanta : rassenproef voorjaarsteelt aardbeien 2007, 2. Biotoets voor geschiktheid veensubstraat in aardbeien, 3. Invloed NaCl op aardbeienproductie, 4. Bezoek Centre de Lanxade, Frankrijk, 5. Stikstoftrappen als cruciale factor? : trayopkweek in de aardbeienteelt Lees verder