Berichten over Wetgeving

Amitraz-norm voor mest vastgesteld

8 december 2017

In mestmonsters van pluimveebedrijven is het product Amitraz gevonden. Dat is een antivliegenmiddel dat geen toelating heeft in de pluimveehouderij. Minister Schouten heeft een norm vastgesteld op 10 microgram Amitraz per kilo mest. De mest met een gehalte amitraz onder … Lees verder

‘ Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn kort voor Kerstreces klaar’

5 december 2017

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verwacht het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn kort voor het Kerstreces te kunnen voltooien. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Celstraf voor eigenaar voormalig mestvergistingsbedrijf

29 november 2017

De eigenaar van voormalig mestvergistingsbedrijf BioSpares in Nistelrode is op dinsdag 28 november door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Zorgen over aanpak mestfraudedossier

21 november 2017

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) maakt zich zorgen over de aanpak van het mestfraudedossier door de sector. Volgens de vakbond kan de sector niet zelf het mestprobleem oplossen. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

NMV pleit voor bedrijfsspecifieke derogatie

16 november 2017

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) was door minister Schouten van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit niet uitgenodigd voor een overleg over mestfraude. Dit illustreert volgens de NMV dat het probleem niet bij de melkveehouderij wordt gezocht. Toch wordt er nu al gesproken over een mogelijk gevaar voor de derogatieonderhandelingen, wat juist de melkveebedrijven aangaat. Lees verder

Vaste mest bemonsterd door onafhankelijke monsternemer

30 augustus 2017

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft besloten dat vaste mest (dikke fractie) vanaf 1 oktober niet langer door de ververvoerder bemonsterd mag worden, maar dat dit door een onafhankelijke monsternemer gedaan moet worden. Lees verder

Afname ammoniakemissies door nieuwe bemestingstechnieken niet overtuigend aangetoond

8 juni 2017

De daling van Nederlandse ammoniakemissies is niet overtuigend aangetoond. Dat is een van de conclusies van de publicatie A volatile discourse – reviewing aspects of ammonia emissions, models and atmospheric concentrations in The Netherlands in het wetenschappelijke tijdschrift Soil Use and Management. Dat meldt vakblad V-focus. Lees verder

Staat in hoger beroep tegen uitspraak fosfaatreductieregeling

15 mei 2017

De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter waarmee onlangs een beperkt aantal boerenbedrijven is uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling. Voor alle andere melkveebedrijven blijft de fosfaatreductieregeling onverkort van toepassing. Lees verder

‘Voor zomer duidelijkheid invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn’

9 mei 2017

Momenteel werkt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan een concreet pakket van maatregelen voor de invulling van het het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daar voert hij intensief overleg over met belangenorganisaties en andere overheden. Lees verder

Daling van 4,5 miljoen kilogram fosfaat

1 mei 2017

Het fosfaatreductiepakket voor de melkveehouderij heeft geresulteerd in een daling van 4,5 miljoen kilogram fosfaat. Lees verder