Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

30 juni 2020

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8 procent. De fosfaatuitscheiding nam tegelijkertijd met 4,0 procent af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees verder

Koemasker tegen methaanuitstoot via neus?

27 februari 2020

Niet de uitstoot via mest verminderen, maar via de neus van de koe. De Argentijn Fransisco Norris wil met de start-up ZELP een masker op de markt brengen die de uitstoot van koeien met 90 procent zou moeten verminderen. Lees verder

Minder stikstof- en fosfaatuitscheiding in 2019

30 januari 2020

In 2019 is de stikstof- en de fosfaatuitscheiding in dierlijke mest gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees verder

Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders

12 juli 2017

Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft het kortingspercentage vastgesteld waarmee vanaf volgend jaar de toedeling van het aantal fosfaatrechten aan melkveehouders wordt berekend. Ten opzichte van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015 zullen niet-grondgebonden melkveehouders 8,3% worden gekort op de hoeveelheid toegekende fosfaatrechten. Lees verder

Wel of geen Maatlat Duurzame Veehouderij? 

14 december 2016

Als de meerkosten beperkt zijn, is de keuze voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) snel gemaakt. Het loont fiscaal niet om daar bovenop nog meer geld te investeren in welzijn en milieu. Lees verder

Mestproductie komt voor 80 procent van rundvee

18 juli 2016

Ruim 80% van de mestproductie is afkomstig van rundvee, 15% van varkens en 5% van pluimvee en overige diercategorieën. Vanaf 2008 is de mestproductie door rundvee, en daarmee de totale mestproductie weer licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Lees verder

Geen derogatie? Meer mest verwerken of minder dieren houden

18 maart 2016

Als de Europese derogatieregeling voor het gebruik van stikstof uit dierlijke mest op grasland voor Nederland vervalt zullen boeren veel meer mest moeten gaan verwerken of aanzienlijk minder graasdieren moeten gaan houden. Dat blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR opdracht van en gefinancierd door de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO en LTO Nederland. Zo meldt AgriHolland. Lees verder

‘Fosfaatproductie in dierlijke mest stijgt’

15 december 2014

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde de productie. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. Lees verder

‘Fosfaatproductie moeilijk te beperken’

7 oktober 2014

Op korte termijn zijn er onvoldoende instrumenten om de groei van de fosfaatproductie in dierlijke mest door de melkveesector te beperken. Dat stelt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland in Nieuwe Oogst. “We moeten ervoor zorgen … Lees verder

Dijksma: geen melkveewet, geen derogatie

6 oktober 2014

Als de melkveewet niet door de politiek wordt gesteund, loopt Nederland het risico de derogatie kwijt te raken. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. De melkveewet moet de groei van de melkveesector na het … Lees verder