Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Mestproductie komt voor 80 procent van rundvee

18 juli 2016

Ruim 80% van de mestproductie is afkomstig van rundvee, 15% van varkens en 5% van pluimvee en overige diercategorieën. Vanaf 2008 is de mestproductie door rundvee, en daarmee de totale mestproductie weer licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Lees verder

Geen derogatie? Meer mest verwerken of minder dieren houden

18 maart 2016

Als de Europese derogatieregeling voor het gebruik van stikstof uit dierlijke mest op grasland voor Nederland vervalt zullen boeren veel meer mest moeten gaan verwerken of aanzienlijk minder graasdieren moeten gaan houden. Dat blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR opdracht van en gefinancierd door de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO en LTO Nederland. Zo meldt AgriHolland. Lees verder

‘Fosfaatproductie in dierlijke mest stijgt’

15 december 2014

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde de productie. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. Lees verder

‘Fosfaatproductie moeilijk te beperken’

7 oktober 2014

Op korte termijn zijn er onvoldoende instrumenten om de groei van de fosfaatproductie in dierlijke mest door de melkveesector te beperken. Dat stelt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland in Nieuwe Oogst. “We moeten ervoor zorgen … Lees verder

Dijksma: geen melkveewet, geen derogatie

6 oktober 2014

Als de melkveewet niet door de politiek wordt gesteund, loopt Nederland het risico de derogatie kwijt te raken. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. De melkveewet moet de groei van de melkveesector na het … Lees verder

Langzaam strengere emissienormen melkvee

23 september 2014

De norm voor ammoniakemissie vanuit nieuwe melkveestallen wordt de komende jaren aangescherpt van nu 12,2 tot 8,6 kilo per dierplaats per jaar vanaf 2018. Voor vleeskalveren tot 8 maanden gaat vanaf 2020 een norm gelden van 2,5 kilo per dierplaats per jaar. Dat meldt Boerderij. Lees verder

Uitrijden dierlijke mest mag tot en met 15 september

1 september 2014

Vanwege de natte weersomstandigheden mogen boeren enkele weken langer mest uitrijden op akkers en weilanden. De periode wordt met twee weken verlengd tot en met 15 september 2014. Lees verder

Ook NMV vraagt om verlenging uitrijdperiode

27 augustus 2014

Vanwege de regenval in juli en augustus en de door de natte omstandigheden onbegaanbare gronden in grote delen van het land heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken verzocht om de uitrijdperiode voor dierlijke mest op zand, klei en löss voor gras- en bouwland met 14 dagen te verlengen. Lees verder

LTO vraagt verlenging uitrijperiode

25 augustus 2014

LTO Nederland vraagt het ministerie van Economische Zaken om een verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest met twee weken. Er is daarover een brief gestuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

‘Aanbevelingen mestgassen opgepikt’

20 juni 2014

Een jaar na het tragische ongeluk met de mestsilo in het Friese Makkinga zijn diverse aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed opgepikt door verschillende partijen. Ook door Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Lees verder