Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Pagina 2 van 9123Oudste »

Werkwijze afvoer pluimveemest

4 augustus 2017

De belangenbehartigers in de pluimveesector, het ministerie van Economische Zaken en de NVWA hebben met BMC Moerdijk afspraken gemaakt over de verbranding van pluimveemest afkomstig uit de pluimveestallen met te hoge gehaltes fipronil in de eieren. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder

Mestafvoer afgenomen in 2017

10 juli 2017

Tot en met juni 2017 is er minder mest afgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees verder

Mest en transport aangeboden op Mestportaal

2 juni 2017

Op de Vraag en Aanbod pagina van Mestportaal komen wekelijks kopers en verkopers samen. Lees verder

Van Dam: e-CMR onvoldoende betrouwbaar

23 februari 2017

De Tweede Kamer vroeg de regering onlangs in een aangenomen motie die was ingediend door het CDA en de SGP om in overleg met de sector naast het AGR/GPS-systeem ook ruimte te bieden voor de alternatieve registratiemethode e-CMR bij de … Lees verder

Exporteur verwerkte mest? Verplicht AGR/GPS

23 december 2016

Exporteurs van vaste verwerkte mest worden verplicht om per 1 januari 2017 hun transportmateriaal uit te rusten mest AGR/GPS. Cumela Nederland is zeer verbaasd dat deze verplichting per 1 januari 2017 al ingaat, zo laat het op de website weten. Lees verder

Vier procent meer mesttransporten

23 november 2016

Tot en met september zijn er vier procent meer mesttransporten geweest. Het totale aantal lag op 813.398. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zo meldt AgriHolland. Lees verder

Mest scannen met Module Mest Analyse

16 november 2016

SIM Holland, importeur van mesttechniek, introduceert de Module Mest Analyse. Dat meldt Boerderij. Met de module kan varkens- en rundveemest gescand worden met behulp van NIR. Lees verder

Cumela: in 2017 voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikbaar

12 oktober 2016

LTO Nederland en Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) pleiten er voor om de percentages voor het fosfaatoverschot in dierlijke mest dat bedrijven verplicht moeten verwerken in 2017 niet te verhogen. Een van de argumenten betreft een tekort aan verwerkingscapaciteit. Lees verder

Landelijk dezelfde regels lozingen mestverwerkingsinstallaties

26 september 2016

In Zuid- en Oost-Nederland zijn mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk vanwege het grote mestoverschot door de intensieve veehouderij. Bij het verwerken van mest komt afvalwater vrij. Lees verder

Fosfaatexport mest 13 procent hoger

19 september 2016

De export van fosfaat in dierlijke mest is in het eerste halfjaar van 2016 gestegen naar ruim 21 miljoen kilo. Dat is 13% meer dan vorig jaar. Dat meldt Boerderij.nl. Lees verder

Pagina 2 van 9123Oudste »