Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Papier gefabriceerd uit digestaat

3 november 2021

Organische vezels uit digestaat dat overblijft na co-vergisting van mais, gras en pluimveemest verwerken tot papier- en kartonproducten. Het Duitse bedrijf BENAS gaat het doen. Lees verder

Lely Sphere op lijst Regeling ammoniak en veehouderij

1 oktober 2021

Het Sphere stalsysteem van Lely staat per 1 oktober op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). De voorlopige emissiefactor voor Sphere is 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dat betekent volgens Lely meer dan 70 procent reductie in emissies ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer. Lees verder

Schouten: ‘Verwerken van mest past in kringlooplandbouw’

30 september 2021

Mestverwerking is geen tussenstap en zal een belangrijke rol blijven spelen in het verminderen van emissies, het vervangen van kunstmest en het optimaliseren van bemesting. Lees verder

Niet elk mestscheidingssyteem werkt

29 september 2021

Van de drie op Dairy Campus Leeuwarden geteste systemen voldoet alleen het koetoilet aan de verwachtingen, aldus onderzoekers van Wageningen Livestock Research. De twee andere geteste technieken, de beide op roosters aangelegde doorlaatbare tegelvoer en rubberen vloer met gootjes en flappen, hadden een hogere emissie in plaats van een reductie. Lees verder

Drinkwater uit nieuwe kleinschalige biovergistersinstallatie

9 september 2021

Heritage Eco Solutions introduceert in samenwerking met Bert Energy het ‘slurrytoenergy’ en ‘slurrytowater’ concept, een biovergistersinstallatie die volgens het bedrijf het mestprobleem van de veehouder oplost en al economisch interessant is vanaf drie kuub drijfmest per dag. Lees verder

VCM: ‘Voer mest op tijd af’

7 september 2021

Veel boeren wachten tot het einde van het jaar om hun mest af te voeren. Vorig jaar werd er in België in december 26 procent meer mest afgevoerd dan de maanden daarvoor. Dat wordt dan een stuk duurder. VCM en VLM, ondersteund door Boerenbond en ABS, vragen om mest tijdig af te voeren. Lees verder

Rechter bekijkt vergunning mestvergasser Stercore

3 september 2021

De rechtbank in Groningen heeft de bezwaren van Milieudefensie tegen een mestvergasser van Stercore in Emmen op donderdag 2 september behandeld. De omgevingsvergunning voor de bouw van de mestvergasser had volgens de milieuorganisatie niet verleend mogen worden. Lees verder

10 tips voor vaste mestfractie als ligboxbedekking

17 augustus 2021

Het uiergezondheidsteam van de Gezondheidsdienst voor Dieren krijgt regelmatig vragen over het gebruik van vaste fractie uit gescheiden mest als ligboxbedekking. Volgens de GD is het in algemene zin belangrijk het volgende te realiseren. Lees verder

Mestverwerking Fryslân failliet verklaard

9 augustus 2021

Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude is door de rechtbank failliet verklaard. Dat meldt RTV NOF. Informatie over een eventuele doorstart of overname is nog niet bekend. Lees verder

Veel animo voor monovergister Wijnjewoude

28 juli 2021

In het Friese dorp Wijnjewoude is er voldoende animo onder melkveehouders voor het leveren van mest aan een nog te bouwen monovergister. Dat meldt de Leeuwarder Courant.  Lees verder