Mestmarkt

Mestportaal.nl publiceert de prijzen van varkensmest. Voorheen werden de los prijzen gemeld. Maar omdat de ophaalbijdragen volgens deskundige marktinformaten interessanter zijn, worden in plaats van de los prijzen vanaf heden de gemiddelde ophaalbijdragen genoemd.

In de grafieken is de prijsvorming van de afgelopen drie jaar weergegeven. Aangezien Mestportaal.nl voorheen de losprijzen noemde, moest er een en ander verrekend worden. Dat is gedaan aan de hand van informatie van marktinformanten en een verhoging gebaseerd op de situatie in het laatste halfjaar.

Heeft u informatie over ophaalbijdragen bij u in de regio? Laat het weten via het contactformulier

7 mrt

De mesthandel komt op gang, maar drukte heerst er allerminst. Dat blijkt uit een belronde langs distributeurs. Met name het slechte weer gooit wat roet in het eten.

Door de krimp van de rundveestapel is er minder rundveedrijfmest. Dat zorgt ervoor dat die mest tegen lagere prijzen wordt afgezet. Dat zou wel eens goed nieuws voor de varkenshouders kunnen betekenen, want volgens een aantal handelaren is er momenteel al meer ruimte voor varkensmest dan vorig jaar rond deze tijd. Een lagere prijs is voor de varkenshouders meer dan welkom, want uit cijfers van Agrimatie blijkt dat sinds 2005 de mestafzetkosten gemiddeld per varkensbedrijf zijn gestegen van 11.654 euro per jaar naar 60.240 euro per jaar in 2017.

Het is aan de huidige ophaalbijdragen voor varkensmest nog niet duidelijk te zien dat er meer ruimte is. Wel licht de prijs met 22 euro iets lager dan vorig jaar in deze periode. Distributeurs laten weten dat de meeste akkerbouwers wachten op betere omstandigheden. Tot die tijd zal de prijs weinig fluctueren.

Deze pagina delen:
Eerdere analyses