Mestmarkt

Mestportaal.nl publiceert de prijzen van varkensmest. Voorheen werden de los prijzen gemeld. Maar omdat de ophaalbijdragen volgens deskundige marktinformaten interessanter zijn, worden in plaats van de los prijzen vanaf heden de gemiddelde ophaalbijdragen genoemd.

In de grafieken is de prijsvorming van de afgelopen drie jaar weergegeven. Aangezien Mestportaal.nl voorheen de losprijzen noemde, moest er een en ander verrekend worden. Dat is gedaan aan de hand van informatie van marktinformanten en een verhoging gebaseerd op de situatie in het laatste halfjaar.

Heeft u informatie over ophaalbijdragen bij u in de regio? Laat het weten via het contactformulier

9 mei

Mondjesmaat wordt er nog wat mest verreden, maar de topdrukte is wel voorbij. Dat blijkt uit een rondgang langs handelaren. Mede door de relatieve rust lijkt de mestprijs stabiel.

De gemiddelde ophaalbijdrage is momenteel 23 euro. Dat is te vergelijken met de prijs in dezelfde periode vorig jaar, toen lag de bijdrage een halve euro lager.

Volgens sommige handelaren blijft de prijs voorlopig zo, anderen verwachten een lichte daling. Een daling zou in de trend van de afgelopen jaren liggen. Er is weer ruimte ontstaan in de kelders en dus wachten veehouders op lagere prijzen.

Deze pagina delen:
Eerdere analyses